Menu

Univerzální sekundové lepidlo Perfect Pen

Loctite
1 ks
129 Kč/ks
Popis

Vhodný na všechny materiály*.

*kov, porcelán, plast (kromě PE a PP), guma, kůže, dřevo.

Hodnota tržního podílu, zdroj: přední institut pro průzkum trhu, trh s vteřinovými lepidly, agregovaná data [B, F, D, GB, I, NL, P, ES], 2020.

  • Čistá, přesná a snadná aplikace
  • Vytvrzuje během několika vteřin
  • Přesné dávkování, nekape
  • Vršek zabraňující ucpání
Použití

Návod k použití: 1. Zkontrolujte, zda jsou povrchy čisté, suché a těsně k sobě přiléhají. 2. Pro propíchnutí uzávěru tuby přišroubujte aplikátor s vrškem ve směru hodinových ručiček. 3. Vršek opatrně odšroubujte. 4. Zmáčkněte boční vroubkované plochy a naneste malé množství lepidla na jeden z lepených povrchů, díly k sobě okamžitě přitiskněte a přidržte až do zaschnutí. 5. Po použití tubu ihned důkladně uzavřete. Není vhodné na lepení skla, EPS a syntetických vláken. Nevhodné pro styk s potravinami.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Skladování

Uchovávejte na suchém a chladném místě. Spotrebujte do: 27 měsíců od data výroby uvedeného na obalu ve tvaru MM/RRRR (M-měsíc, R-rok).

Upozornění

Varování

Obsahuje: ethyl-(2-kyanoakrylát). Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Irsko
EAN 09000101117158