Menu

Bezpečnostní a datové listy

Pod čárový kód zadejte číslo umístěné na štítku produktu (viz obrázek). Toto číslo se také nazývá EAN. Nepoužívejte mezery ani spojovníky.

* Další informace o názvech INCI naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosign/