Menu

Obchodní podmínky věrnostního programu ROSSMANN CLUB a dětského věrnostního programu Rossmánek

 

1. Členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB

ROSSMANN CLUB je věrnostní program společnosti ROSSMANN, spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 612 46 093, který byl vytvořen především s cílem umožnit členům využívat speciální obchodní nabídky a čerpat benefity přizpůsobené preferencím každého člena. Členové mají přístup ke speciálním produktovým nabídkám a výhodám a mohou dostávat informace a personalizované nabídky přizpůsobené individuálním potřebám, věku, pohlaví nebo nákupní historii člena včetně marketingových letáků spojených s členstvím v programu. Členové mají dále možnost nakupovat přes e-shop provozovaný prostřednictvím mobilní aplikace ROSSMANN CLUB, přičemž bližší podmínky stanoví Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. prostřednictvím mobilní aplikace ROSSMANN CLUB.

Věrnostní program ROSSMANN CLUB je spuštěn od 24. 4. 2019, přičemž mj. registrace a účast ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB je možná od 24. 4. 2019.

Aktuální výhody pro zákazníka spojené s členstvím ve věrnostním programu, jejich rozsah, podmínky využití a dobu trvání určuje výhradně obchodní společnost ROSSMANN, spol. s r.o. a zákazník se o nich může informovat ve své mobilní aplikaci, na bezplatné telefonní infolince ROSSMANN: 800 767 626, v prodejnách ROSSMANN nebo na internetových stránkách www.rossmann.cz.

 

1.1 Podmínky členství

Členem věrnostního programu ROSSMANN CLUB se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 16 let za podmínky:

 • stáhnutí mobilní aplikace ROSSMANN CLUB do smartphonu zákazníka a následné registrace do programu ROSSMANN CLUB;
 • udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro členství ve věrnostním programu, resp. jejich vyplnění v rámci registrace.

Členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB vzniká registrací zákazníka v mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB, kterou si zákazník může zdarma stáhnout z Google Store nebo z App Store, a následným potvrzením verifikačního e-mailu. Verifikační e-mail je vygenerován automaticky a zákazníkovi zaslán do 24 hodin po odeslání vyplněného registračního formuláře na e-mailovou adresu uvedenou v tomto registračním formuláři. Platnost verifikačního e-mailu je 72 hodin od jeho odeslání, po této lhůtě již aktivační link ve verifikačním e-mailu nebude platný.

Registrace, které nejsou zákazníkem v dané lhůtě potvrzené verifikačním e-mailem, nejsou dokončeny a jsou následně smazány (včetně osobních údajů zákazníka, které zadal při registraci). Má-li zákazník zájem o registraci, musí zopakovat celý proces registrace a verifikace od začátku.

Bez potvrzeného verifikačního e-mailu nebude registrace dokončena a zákazník nebude mít přístup do mobilní aplikace ROSSMANN CLUB, ve které může najít mj. svou unikátní kartu v mobilu i informace o členských výhodách. Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. neodpovídá za odeslání verifikačních e-mailů a jakékoli technické problémy s nimi spojené. V případě, že zákazník neobdrží verifikační e-mail, měl by postupovat následovně:

 • zkontrolovat správnost e-mailové adresy zadané při registraci;
 • zkontrolovat doručené e-mailové zprávy ve složce SPAM;
 • v případě zadání firemní e-mailové adresy při registraci ověřit s IT administrátorem, zda nebylo doručení verifikačního e-mailu zablokováno firemním firewallem;
 • zvolit možnost opětovného zaslání verifikačního e-mailu;
 • zavolat na bezplatnou zákaznickou infolinku (800 767 626) nebo napsat e-mailovou zprávu na zákaznickou podporu (info@rossmann.cz), která předá dotaz na příslušné oddělení.

Po dokončení registrace (tj. včetně potvrzení verifikačního e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v rámci jeho registrace) bude zákazníkovi zpřístupněna mobilní aplikace ROSSMANN CLUB, v rámci které mu bude zpřístupněna unikátní věrnostní karta v mobilu. Kartu v mobilu může zákazník začít používat, a tím čerpat členské výhody ihned po dokončení registrace.

Zákazník může být ve věrnostním programu registrován jako člen pouze jednou, a to na základě první dokončené registrace.

 

1.2 Ukončení členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB

Členství v programu ROSSMANN CLUB může jeho člen ukončit, resp. může být ukončeno následovně / z následujících důvodů:

 • ukončením členství ze strany obchodní společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. bez udání důvodu anebo z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, resp. v jiných odůvodněných případech dle ustanovení těchto obchodních podmínek níže;
 • ukončením členství či odhlášením se člena z věrnostního programu ROSSMANN CLUB dle ustanovení těchto obchodních podmínek níže*;
 • odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů členem dle ustanovení těchto obchodních podmínek níže**;
 • zrušením věrnostního programu ROSSMANN CLUB;
 • z jiných důvodů dle ustanovení těchto obchodních podmínek.

* Člen může členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a Rossmánek kdykoliv ukončit odhlášením se z programu prostřednictvím své mobilní aplikace, v části Osobní nastavení volbou „Zrušit členství“. K zániku členství ve věrnostním programu dochází automaticky ke dni, kdy se zákazník z programu výše uvedeným způsobem odhlásí, přičemž jeho karta v mobilu bude deaktivována nejpozději do 24 hodin od zániku členství.

** Člen může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB včetně dětského věrnostního programu Rossmánek, který je součástí ROSSMANN CLUBu, kdykoliv prostřednictvím své mobilní aplikace odhlášením se z věrnostního programu ROSSMANN CLUB (a to v části Osobní nastavení volbou „Zrušit členství“), neboť tento souhlas je nezbytným požadavkem pro vznik a trvání členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a případně (za podmínky registrace) také v dětském věrnostním programu Rossmánek, který je součástí ROSSMANN CLUBu, a jeho odvolání je rovno, resp. vede k ukončení členství. Odhlášením se z věrnostního programu ROSSMANN CLUB tak dojde k ukončení zpracovávání osobních údajů pro účely členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB včetně dětského programu Rossmánek.

Zrušením členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB se automaticky ruší i členství v dětském věrnostním programu Rossmánek, neboť členství v dětském věrnostním programu Rossmánek je podmíněno členstvím v ROSSMANN CLUBu.

Obchodní společnost ROSSMANN, spol. s r.o. může členství zákazníka ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a/nebo Rossmánek kdykoli ukončit i bez udání důvodu. Obchodní společnost ROSSMANN, spol. s r.o. je v případě porušení těchto obchodních podmínek, jakož i v jiných odůvodněných případech oprávněna ukončit členství zákazníka, resp. zrušit účet zákazníka v mobilní aplikaci, resp. kartu v mobilu deaktivovat.

Zákazníkovi bude karta v mobilu automaticky deaktivována a členství ve věrnostním programu bude ukončeno nejpozději ke dni zrušení věrnostního programu ROSSMANN CLUB a Rossmánek.

 

2. Členství v dětském věrnostním programu Rossmánek

Členem dětského věrnostního programu Rossmánek jako součásti věrnostního programu ROSSMANN CLUB se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 16 let, která je (nastávajícím) rodičem či zákonným zástupcem alespoň jednoho dítěte do 6 let věku, za podmínky:

 • stáhnutí mobilní aplikace ROSSMANN CLUB do smartphonu zákazníka a následné registrace do programu ROSSMANN CLUB a Rossmánek;
 • vyplnění osobních údajů alespoň jednoho dítěte do 6 let věku nezbytných pro účely členství v rámci registrace a udělení souhlasu s jejich zpracováním.

Členství v dětském věrnostním programu Rossmánek vzniká registrací zákazníka v mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB, kterou si zákazník může zdarma stáhnout z Google Store nebo z App Store, a následným potvrzením verifikačního e-mailu. Detaily viz členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB.

Po úspěšné registraci může člen dostávat především speciální informace a nabídky určené členům dětského věrnostního programu Rossmánek ve formě slev na nákup vybraného dětského sortimentu včetně marketingových letáků spojených s členstvím v programu.

Aktuální výhody pro člena spojené s členstvím v dětském věrnostním programu Rossmánek, jejich rozsah, podmínky využití a dobu trvání určuje výhradně obchodní společnost ROSSMANN, spol. s r.o. a zákazník se o nich může informovat ve své mobilní aplikaci, na bezplatné telefonní infolince ROSSMANN: 800 767 626, v prodejnách ROSSMANN nebo na internetových stránkách www.rossmann.cz.

 

2.1 Ukončení členství v dětském věrnostním programu Rossmánek

Členství v dětském věrnostním programu Rossmánek může jeho člen ukončit, resp. může být ukončeno následovně / z následujících důvodů:

 • ukončením členství ze strany obchodní společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. poté, kdy nejmladší dítě, jehož osobní údaje byly vyplněny v rámci registrace člena, dosáhne na základě údajů z provedené registrace věku 6 let, přičemž členství je zpravidla ukončeno do jednoho měsíce po dosažení 6 let věku dítěte;
 • ukončením členství ze strany obchodní společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. bez udání důvodu anebo z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, resp. v jiných odůvodněných případech dle ustanovení těchto obchodních podmínek níže;
 • ukončením členství či odhlášením se člena z věrnostního programu ROSSMANN CLUB dle ustanovení těchto obchodních podmínek výše (členství v dětském věrnostním programu Rossmánek je podmíněno členstvím ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB);
 • ukončením členství či odhlášením se člena z dětského věrnostního programu Rossmánek dle ustanovení těchto obchodních podmínek níže*;
 • odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dle ustanovení těchto obchodních podmínek níže**;
 • zrušením dětského věrnostního programu Rossmánek a/nebo věrnostního programu ROSSMANN CLUB (členství v dětském věrnostním programu Rossmánek je podmíněno členstvím ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB);
 • z jiných důvodů dle ustanovení těchto obchodních podmínek.

* Člen může členství v dětském věrnostním programu Rossmánek kdykoliv ukončit odhlášením se z programu prostřednictvím své mobilní aplikace, v části Osobní nastavení volbou „Zrušit členství“. K zániku členství v dětském věrnostním programu Rossmánek dochází automaticky ke dni, kdy se zákazník z programu výše uvedeným způsobem odhlásí. Po odhlášení se z dětského věrnostního programu Rossmánek zůstává zákazník nadále členem věrnostního programu ROSSMANN CLUB, přičemž jeho konto v mobilní aplikaci a karta v mobilu zůstávají aktivní.

** Člen může odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB včetně dětského věrnostního programu Rossmánek, který je součástí ROSSMANN CLUBu, kdykoliv prostřednictvím své mobilní aplikace odhlášením se z věrnostního programu ROSSMANN CLUB (a to v části Osobní nastavení volbou „Zrušit členství“), neboť tento souhlas je nezbytným požadavkem pro vznik a trvání členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a případně (za podmínky registrace) také v dětském věrnostním programu Rossmánek, který je součástí ROSSMANN CLUBu, a jeho odvolání je rovno, resp. vede k ukončení členství. Odhlášením se z programu ROSSMANN CLUB tak dojde k ukončení zpracovávání osobních údajů pro účely členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB včetně dětského programu Rossmánek.

V případě zrušení dětského věrnostního programu Rossmánek bude členství ukončeno ke dni zrušení dětského věrnostního programu Rossmánek. Karta v mobilu zůstává aktivní, pokud nedošlo současně také ke zrušení věrnostního programu ROSSMANN CLUB.

 

2.2 Původní samostatný program Rossmánek

Původní samostatný program Rossmánek bude ukončen ke dni 30. 7. 2019. K tomuto datu bude deaktivována možnost přihlásit se do členského konta na www.rossmann.cz a také původní členské karty Rossmánek. Zároveň budou osobní údaje členů poskytnuté pro účely členství v původním samostatném programu Rossmánek smazány, nebude-li společnost ROSSMANN, spol. s r.o. oprávněna ke zpracování takových osobních údajů na základě příslušného zákonného důvodu k jinému účelu. Od tohoto data bude možné čerpat pouze (za předpokladu řádné registrace a dle těchto obchodních podmínek) členské výhody nového dětského věrnostního programu Rossmánek jako součásti ROSSMANN CLUBu výhradně přes mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB.

Zároveň se spuštěním nového věrnostního programu ROSSMANN CLUB počínaje 24. 4. 2019 bude možná registrace do nového dětského věrnostního programu Rossmánek, který je jeho součástí, výhradně přes mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB. Členové původního samostatného programu Rossmánek, kteří chtějí využívat členské benefity nového dětského věrnostního programu Rossmánek jako součásti ROSSMANN CLUBu, mají možnost se přeregistrovat do nového programu přes mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB. Pro usnadnění této přeregistrace se mohou tito členové, kteří souhlasili s novými pravidly ochrany osobních údajů společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. ze dne 25. 5. 2018, resp. kteří se zaregistrovali do původního samostatného programu Rossmánek po 25. 5. 2018, přihlásit do nového věrnostního programu prostřednictvím aplikace ROSSMANN CLUB se stávajícími přihlašovacími údaji. Po zadání přihlašovacích údajů bude zákazník přesměrován do předvyplněného registračního formuláře, do něhož vyplní pouze chybějící údaje a potvrdí nové znění těchto obchodních podmínek a potřebné souhlasy se zpracováním osobních údajů svých i dítěte (dětí).

Zjednodušený postup přeregistrace pro členy původního samostatného programu Rossmánek bude ukončen ke dni 30. 7. 2019, tj. ke dni ukončení původního samostatného programu Rossmánek. V případě, že se členové původního samostatného programu Rossmánek nestihnou přeregistrovat v této vymezené přechodné době, mohou se zaregistrovat do nového programu Rossmánek stejným postupem jako noví členové. Osobní údaje členů původního samostatného programu Rossmánek, kteří nevyužili možnosti přeregistrace, budou po uplynutí lhůty pro přeregistraci vymazány.

Členové původního samostatného programu Rossmánek, kteří neudělili potřebné souhlasy se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účely členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a dětském věrnostním programu Rossmánek, se pro účast ve věrnostním programu musejí zaregistrovat stejným postupem jako noví členové.

 

3. Karta v mobilu

Po řádné registraci do věrnostního programu ROSSMANN CLUB bude moci zákazník využívat unikátní virtuální věrnostní kartu člena ROSSMANN CLUBu v mobilu. Jeden člen může mít přidělenou pouze jednu věrnostní kartu v mobilu. Věrnostní karta v mobilu má jedinečný 13místný EAN kód a zobrazí se členovi v jeho mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB.

Věrnostní karta v mobilu není platebním prostředkem a nemá materiální podobu.

Věrnostní karta v mobilu je určena pro účast ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a také v dětském věrnostním programu Rossmánek.

Zákazník je oprávněn užívat věrnostní kartu v mobilu pouze za účelem účasti ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a dětském věrnostním programu Rossmánek. Pro čerpání výhod věrnostního programu v kamenných prodejnách společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. je zpravidla nutné předložení a naskenování věrnostní karty v mobilu na pokladně.

  

4. Body

4.1 Sbíraní bodů

Člen může sbírat body za nákup v prodejnách společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. a také za nákup přes e-shop provozovaný prostřednictvím mobilní aplikace ROSSMANN CLUB. Člen obdrží body za nákup uskutečněný v kamenné prodejně pouze v případě, že při nákupu předloží svou virtuální věrnostní kartu v mobilu, kterou má k dispozici ve své mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB. Pro získání bodů za takový nákup uskutečněný v kamenné prodejně je nutné předložit virtuální věrnostní kartu v mobilu ještě při nákupu před ukončením nákupní transakce, tj. před dokončením nákupu včetně vystavení účtenky. V případě, že věrnostní karta v mobilu nebude předložena před ukončením nákupní transakce, není možné dodatečně zadat číslo karty v mobilu a získat body za nákup.

Za každých uskutečněných 100 Kč nákupu obdrží zákazník 1 bod.

Body budou uděleny na základě koncové částky, kterou zákazník za nákup zaplatí, po odečtení všech slev z hodnoty nákupu a také po zohlednění níže uvedených výjimek.

Výjimky: výrobky a služby, za jejichž nákup nebudou uděleny žádné body – nákup dárkových karet ROSSMANN, dobíjení kreditu, odběr fotoslužeb CEWE, nákup počáteční kojenecké výživy a nákup výrobků, které v souladu s obecně platnými právními předpisy nemohou být propagovány a prodávány za sníženou cenu.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. si vyhrazuje právo vyloučit nebo omezit možnost udělení bodů i za nákup jiných výrobků či služeb. Členové budou o tomto informováni na webových stránkách www.rossmann.cz. Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. si vyhrazuje právo omezit přidělení bodů také v případě nákupu nestandardního množství výrobků v rámci jediného nákupu či více nákupů jediného člena.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. si vyhrazuje právo přidělit speciální body a/nebo vyšší počet bodů za nákup vybraných výrobků či služeb. Informace o tomto typu akce bude zveřejněna v mobilní aplikaci nebo jinými komunikačními prostředky.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu hodnoty nákupu (resp. výše částky zaplacené členem za jeden nákup za výše uvedených podmínek), za který člen obdrží bod. Členové budou o tomto informováni na webových stránkách www.rossmann.cz.

Platnost bodů je omezená na 12 měsíců od data získání bodů. Po uplynutí této lhůty platnost nevyužitých bodů automaticky vyprší. Člen obdrží s předstihem před koncem platnosti bodů informaci o počtu bodů ohrožených exspirací a o datu, ke kterému platnost bodů vyprší.

Připsání bodů na bodové konto člena proběhne: při nákupu na kamenné prodejně zpravidla v průběhu několika minut po uskutečněném nákupu, nejpozději však do 24 hodin od nákupu; při nákupu přes e-shop zpravidla v průběhu několika minut po převzetí zboží, resp. dodání zboží. Člen může body využít ihned po připsání na své bodové konto.

Informaci o aktuálním bodovém stavu může člen získat ve své mobilní aplikaci. Člen bude mít přístup k informaci o celkovém počtu bodů (tj. včetně bodů, které již byly použity na aktivaci slevových kuponů) a disponibilním zůstatku (celkový počet bodů po odečtení bodů, které byly použity na aktivaci slevových kuponů).

Informace o aktuálním bodovém stavu a počtu získaných a/nebo využitých bodů v dané nákupní transakci může být součástí účtenky za uskutečněný nákup.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na odebrání bodů a jiné opravy bodového stavu člena v případě, že body byly chybně připsané/odepsané, nebo v případě, že má oprávněné podezření z podvodného jednání nebo porušení těchto obchodních podmínek. V případě, že systémová chyba způsobí nesprávný stav bodů, vyvine společnost ROSSMANN, spol. s r.o. úsilí k nápravě, přičemž zohlední skutečný stav bodů.

Společnost ROSSMANN, spol. s r. o. je oprávněna odebrat body z bodového konta člena i v případě vrácení zboží v hodnotě minimálně 100 Kč.

Veškeré body na bodovém kontě člena pozbydou platnosti nejpozději ke dni ukončení členství člena v ROSSMANN CLUBu.

 

4.2 Uplatnění bodů

Člen věrnostního programu může body na svém bodovém kontě využít na aktivaci jednorázových kuponů, které mu umožňují zúčastnit se speciálních akcí určených pro členy programu. Přehled kuponů a podmínky jejich aktivace za body najde člen programu ve své mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB, v části Můj účet.

V případě dostatečného počtu bodů si člen může aktivovat slevový kupon. Pro uplatnění kuponu (včetně využití jednorázového kuponu) při nákupu v kamenné prodejně stačí předložit kartu v mobilu při nákupu na pokladně. Pro uplatnění kuponu (včetně využití jednorázového kuponu) při nákupu přes e-shop bude člen postupovat v souladu s pokyny v mobilní aplikaci ROSSMANN CLUB.

Není možné aktivovat jeden kupon současně více než jedenkrát. Po uplatnění daného kuponu (tj. odečtení slevy) je možné tento kupon v případě dostatečného počtu bodů opětovně aktivovat a uplatnit při dalším nákupu.

V momentě aktivace kuponu se body použité k aktivaci zablokují a budou odečteny z disponibilního zůstatku bodů v rámci bodového konta v momentu načtení věrnostní karty v mobilu při nákupu na pokladně v kamenné prodejně, anebo při nákupu přes e-shop zpravidla v průběhu několika minut po převzetí zboží, resp. dodání zboží.

Při uplatnění bodů budou jako první odečteny body, které byly získané jako první.

Pokud neplyne z pravidel dané akce jinak, jednorázové kupony nelze při nákupu kombinovat s jinými kupony nebo slevami a nevztahují se na produkty z letáku, fotoslužby CEWE, dobíjení kreditu, dárkové karty, zboží ve výprodeji a na nákup počáteční kojenecké výživy či nákup jiných výrobků, které v souladu s obecně platnými právními předpisy nemohou být propagovány a prodávány za sníženou cenu.

V případě, že má člen aktivních více různých kuponů/slev, uplatní se vždy pouze jeden, a to ten nejvýhodnější pro člena. Ostatní kupony/slevy může člen uplatnit při dalších nákupech.

Doba jednotlivých akcí a jejich podrobné podmínky, včetně doby platnosti jednotlivých kuponů, budou dostupné v mobilní aplikaci člena v části Můj účet.

Body použité na aktivaci kuponů/slev, které nebyly využity, budou po vypršení platnosti daného kuponu/slevy v bodovém kontu člena odblokovány. Body bude moci člen následně použít na aktivaci jiných slevových kuponů.

Body není možné převést na jiné osoby, resp. na bodová konta jiných členů.

 

5. Informace a přístup k osobním údajům

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. poskytuje zákazníkům, jakožto subjektům údajů, následující informace o zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy – především zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. zaškrtnutím příslušného pole, resp. příslušných polí v rámci registračního formuláře) souhlasí zákazník se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři (tj. jména a příjmení, data narození, e-mailové adresy, telefonního čísla, příp. pohlaví, adresy bydliště, resp. kontaktní adresy, a dalších údajů nezbytných pro naplnění účelu zpracování) a jako zákonný zástupce, příp. osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost k dítěti/dětem, také se zpracováním osobních údajů dítěte/dětí (tj. jména, pohlaví, (očekávaného) data narození, příp. dalších údajů nezbytných pro naplnění účelu zpracování), a to pro účely svého členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a případně (za podmínky registrace) také v dětském věrnostním programu Rossmánek, který je součástí ROSSMANN CLUBu (tj. především zřízení věrnostní karty v mobilu a její používání, čerpání výhod v rámci programu, zasílání marketingových letáků, mj. spojených s členstvím v programu, resp. zasílání nabídek produktů a informací, mj. spojených s členstvím v programu, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., sledování a vyhodnocování nákupů v rámci programu mj. z důvodu zlepšení kvality poskytovaných služeb), v rozsahu a za podmínek uvedených blíže v obchodních podmínkách.

Zákazník souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, resp. souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím emailu a/nebo SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu a/nebo SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., si může zákazník kdykoli individuálně nastavit, jakož i odmítnout (a to rovněž od počátku, resp. ihned po vytvoření členského účtu) v rámci nastavení svého členského účtu v mobilní aplikaci, či v rámci každé jednotlivé zprávy obsahující obchodní sdělení.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. dále poskytuje zákazníkovi následující informace o zpracování osobních údajů: (i.) správcem je společnost ROSSMANN, spol. s r.o., IČO: 612 46 093, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 28492; (ii.) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: JUDr. Vladimír Chýský, určený jako odpovědná fyzická osoba společností Chýský Lorenc Partners, advisory, s.r.o., jmenovanou společností ROSSMANN, spol. s r.o. do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, adresa Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, e-mail: dpo_rossmann@chyskylorenc.com, telefon: +420 222 581 725; (iii.) účel zpracování je vymezen výše v tomto článku 5, přičemž právním základem pro zpracování je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníkem, a to pro konkrétní účely zpracování; (iv.) příjemci osobních údajů jsou případně třetí osoby (zejména zpracovatelé či další zpracovatelé), je-li předání osobních údajů těmto osobám nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů, přičemž osobní údaje mohou být předány zejména obchodním společnostem: Etnetera a.s., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 251 03 814, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 11168, Etnetera Activate a.s., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČO: 027 13 209, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19645, Mailkit s.r.o., se sídlem Novákových 970/41, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 264 49 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 83047, Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem 1st and 2nd Floor, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Meta Platforms Ireland Limited (registrační číslo: 462932), se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02 X525, Irsko, MEDIA Central ČR s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 020 19 981, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 214580, a příp. též poskytovatelům IT služeb, telekomunikačních služeb a poštovních služeb (především Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČO: 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 7565); (v.) společnost ROSSMANN, spol. s r.o. nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. K předání osobních údajů do třetí země však může dojít ze strany zpracovatelů či dalších zpracovatelů osobních údajů; bližší informace k možnému předání osobních údajů do třetí země lze nalézt zde: https://www.facebook.com/business/gdpr, https://cloud.google.com/privacy/gdpr; (vi.) osobní údaje budou u společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. uloženy zásadně po dobu trvání členství zákazníka ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a Rossmánek, přičemž další zpracování je možné pouze dle právních předpisů; (vii.) zákazník má právo požadovat od společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. jako správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů; (viii.) zákazník je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno výše v těchto obchodních podmínkách. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu pro účel ad (iii.) výše vede k ukončení členství zákazníka ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a případně (za podmínky registrace) také v dětském věrnostním programu Rossmánek, který je součástí ROSSMANN CLUBu, a deaktivaci věrnostní karty v mobilu; (ix.) zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz); (x.) požadavek na poskytování osobních údajů je požadavkem, na základě kterého může být zákazník účastníkem věrnostního programu ROSSMANN CLUB a případně (za podmínky registrace) také dětského věrnostního programu Rossmánek. V důsledku neposkytnutí nezbytných osobních údajů by nebyl umožněn vznik členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a příp. v dětském věrnostním programu Rossmánek; (xi.) při zpracování údajů může docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování, a to v podobě sledování a vyhodnocování nákupních preferencí zákazníka, přičemž důvodem a důsledkem je především zkvalitnění služeb poskytovaných správcem, individualizace nabídek a marketingu.

Za účelem zachování řádné funkčnosti mobilní aplikace ROSSMANN CLUB může docházet k využívání souborů cookies. Soubor cookies je malý textový soubor, který prostřednictvím mobilní aplikace uložíme do Vašeho zařízení. Tyto soubory jsou používány proto, aby mobilní aplikace mohla řádně fungovat a mohla být dále vylepšována. Soubory cookies taktéž poskytují informace o chování uživatelů, které mohou být dále analyzovány. V rámci mobilní aplikace ROSSMANN CLUB jsou soubory cookies využívány zejména v případech, kdy dochází k propojení mobilní aplikace s webovým rozhraním (např. www.rossmann.cz). Mobilní aplikace ROSSMANN CLUB a webové stránky www.rossmann.cz taktéž využívají službu Google Analytics provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, která zaznamenává informace o používání mobilní aplikace ROSSMANN CLUB a webu www.rossmann.cz. Tyto informace slouží k vyhodnocování užívání mobilní aplikace a webu www.rossmann.cz a k poskytování dalších služeb společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. souvisejících s užíváním mobilní aplikace. Sesbírané informace jsou zpracovávány společností Google v souladu se  Zásadami ochrany soukromí, více informací o zpracování a využití dat najdete taktéž ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Detailní přehled informací o cookies najdete na stránce Prohlášení o ochraně osobních údajů a Naše zásady používání souborů cookies.

 

6. Změny obchodních podmínek a programu

Obchodní společnost ROSSMANN, spol. s r.o. může tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit, příp. věrnostní program ROSSMANN CLUB a/nebo dětský věrnostní program Rossmánek kdykoli zrušit. Nové znění obchodních podmínek bude před nabytím jeho účinnosti k nahlédnutí na internetových stránkách www.rossmann.cz. Zákazník má právo změny obchodních podmínek odmítnout a členství ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a/nebo v dětském věrnostním programu Rossmánek kdykoli ukončit způsobem popsaným v těchto obchodních podmínkách.

 

Obchodní podmínky ve výše uvedeném znění jsou účinné od 1. 7. 2022.