Menu

domol

Tekutý písek s vůní citrusů

750 ml
3.99 Kč/100 ml
Popis

Ideální na umyvadla, vany, sporáky, pracovní plochy, dřezy a obklady. Nepoužívejte na lakované a velmi citlivé plochy. Láhev po použití dobře uzavřete. Chraňte před mrazem.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone), Bitrex®.
Obsahuje Methylisothiazolinone. Muže vyvolat alergickou kožní reakci.

Upozornění

Obsahuje Methylisothiazolinone. Muže vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování dýmu. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních požadavku na domácí odpad.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04047196018309