Menu

Domol

Prostředek na bělení prádla

50 g
5.98 Kč/10 g
Popis

Pro zářivě bílé prádlo bez šedých a žlutých fleků. Působí i při nízkých teplotách již od 20 stupňů.

  • Vhodný pro většinu typu vláken, včetně jemného prádla.
  • Praktický sáček s množstvím na jedno praní v pračce.
Použití

Nasypte obsah sáčku do přihrádky pro hlavní praní k pracímu prostředku. Používejte bělicí prostředek domol výhradně na bílé textilie. Dodržujte uvedené dávkování. Není vhodné pro vlnu a hedvábí. Dodržujte pokyny k péci uvedené na textiliích.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
VEGAN VEGAN
Složení

OBSAHUJE: 15-30 % bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově
aktivní látky. Také obsahuje enzymy (Amylase, Lipase, Protease), optické zjasňovače, sodu, TAED, silikáty.

Upozornění

VAROVÁNÍ:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04047196015810