Menu

Domol

Prací gel na vlnu

30 pd
2.66 Kč/pd
Popis

Vlněné oblečení je choulostivé a při praní často dochází k jeho poškození. Prací gel na vlnu obsahuje přísady, které pečují o vlnu, kašmír a hedvábí, takže i po opakovaném vyprání vypadá oblečení jako nové.

Posiluje strukturu přírodních vláken pro znatelně hladší oblečení a zachování jejich tvaru.

Použití

DÁVKOVÁNÍ: Dávkujte přímo do dávkovací komory nebo do dávkovací koule přímo do bubnu pračky. Nedávejte přímo na prádlo. Volte nejnižší možnou teplotu praní již od 30 °C. Dávkujte podle tvrdosti vody, stupně zašpinění a množství prádla. Přepravujte a skladujte produkt ve svislé poloze.
 

Dávkovací tabulka (2,5 kg suchého prádla):

Tvrdost vody

Stupeň znečištění

Lehké znečištění

Běžné znečištění

Silné znečištění

Měkká

38 ml

76 ml

100 ml

Středně tvrdá

50 ml

100 ml

120 ml

Tvrdá

76 ml

120 ml

125 ml

MINI - poloviční náplň

- 10 ml

- 19 ml

- 19 ml

MAXI =  6-7 kg

+ 19 ml

+ 38 ml

+ 38 ml

Ruční praní

38 ml na 10 litrů vody

Dávkovací víčko = 60 ml

 

Vlastnosti
BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
BEZ SILIKONŮ BEZ SILIKONŮ
VEGAN VEGAN
Složení

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, fosfonáty. enzymy, konzervační činidla (PHENOXYETHANOL , BENZISOTHIAZOLINONE , METHYLISOTHIAZOLINONE), parfémy.

Skladování

Chraňte před mrazem a teplem.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte pokynů k údržbě na textiliích. Pro nejlepší péči o textilie doporučujeme prát a sušit na ruby. Nestálobarevné textilie perte zvlášť.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615358550