Menu

Prací gel na vlnu

domol
30 pd
2.33 Kč/pd
Popis

Vlněné oblečení je choulostivé a při praní často dochází k jeho poškození. Prací gel na vlnu obsahuje přísady, které pečují o vlnu, kašmír a hedvábí, takže i po opakovaném vyprání vypadá oblečení jako nové.

Posiluje strukturu přírodních vláken pro znatelně hladší oblečení a zachování jejich tvaru.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, fosfonáty. enzymy, konzervační činidla (PHENOXYETHANOL , BENZISOTHIAZOLINONE , METHYLISOTHIAZOLINONE), parfémy.

Skladování

Chraňte před mrazem a teplem.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte pokynů k údržbě na textiliích. Pro nejlepší péči o textilie doporučujeme prát a sušit na ruby. Nestálobarevné textilie perte zvlášť.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615358550