Menu

Domol

Power odstraňovač vodního kamene

750 ml
6.65 Kč/100 ml
Popis

Těšte se na plný výkon proti odolné špíně. Odstraňovač vodního kamene a nečistot domol Power snadno odstraní extrémní nečistoty ve vaší domácnosti. Složení ultra power je při čištění mimořádně rychlé a vše bude zářivě čisté - během okamžiku.

  • ultra výkonné složení
  • intenzivní odstraňovač vodního kamene
  • silný proti nečistotám
  • silný proti rzi a zbytkům mýdla
Použití

Před použitím stiskněte bezpečnostní pojistku za tryskou. Současně otočte stříkací trysku do polohy ON.
Po každém použití otočte stříkací trysku do polohy OFF.
Povrch jednoduše postříkejte, nechte krátce působit a očistěte měkkou houbou nebo hadříkem. Poté dobře opláchněte.

Vlastnosti
BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
BEZ SILIKONŮ BEZ SILIKONŮ
Složení

méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, aniontové povrchově aktivní látky

Upozornění

POZOR
Způsobuje vážné popáleniny kůže a poškození očí. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosol. Používejte ochranné rukavice/ochranu očí. Při požití: Vypláchněte ústa. NEvyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Kůži omyjte vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO/lékaře. Uchovávejte pod zámkem. Obsah/kontejner odevzdejte na schválené místo pro likvidaci odpadu nebo na sběrné místo obce.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
 

EAN 04305615413716