O projektu 2015

Charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vám poděkovali, že jste se zapojili do 6. ročníku charitativní kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Na realizaci zvolených projektů pro Nadaci Naše dítě se podařilo vybrat celkem 5.228.582 Kč! Podporu projektu vyjádřily i slavné české tváře jako Alice Bendová, Markéta Hrubešová, Tereza Herz Pokorná, Petr Vondráček a Heidi Janků, které charitativní projekt slavnostně zahájily svým prvním nákupem. Děkujeme všem, kteří jste ve dnech 21. – 25. 9. 2015 zakoupili jakýkoliv výrobek označený logem úsměvu. Přispěli jste tak na pomoc kriticky nemocným novorozencům, dětem vyžadujícím okamžitou pomoc či autistickým a handicapovaným dětem z celé České republiky.

Během šesti ročníků se na podporu vybraných projektů podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 36.028.148 Kč.

Zuzana Baudyšová a Vladimír Mikel, ředitelka Nadace Naše dítě a jednatel společnosti ROSSMANN

image_1464_FULL

Finanční prostředky z 6. ročníku charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv budou využity pro následující účely:

1. Lékařské přístroje pro novorozenecká oddělení vybraných nemocnic – 2 820 000 Kč

Částku dosahující téměř 3 milionů korun využijeme na nákup několika přístrojů pro novorozenecká oddělení. Thomayerova nemocnice obdrží Centrální monitorovací systém s monitory životních funkcí pro šest novorozeneckých lůžek a ventilátor. Lékaři a sestry budou moci sledovat životní funkce všech předčasně narozených dětí na jednom zařízení, díky čemuž dojde ke zrychlení a zefektivnění péče o tyto pacienty. Do Fakultní nemocnice Ostrava zakoupíme dva přístroje. Prvním je ventilátor pro umělou plicní ventilaci, který lze použít u donošených i nedonošených dětí. Ventilátor minimalizuje negativní účinky umělé plicní ventilace a snižuje riziko poškození mozku. Druhým přístrojem je monitor sledující mozkovou aktivitu, který je ideálním nástrojem pro včasnou diagnostiku encefalopatie. Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati získá celkem čtyři nové přístroje pro zlepšení kvality péče o novorozence: EKG, defibrilátor, odsávačku mateřského mléka a monitor životních funkcí.

image_1438_FULL

2. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a děti s autismem – 1 780 000 Kč

Částku 700 000 Kč věnujeme zařízením poskytujícím okamžitou pomoc dětem v nouzi. Dalších 800 000 Kč poputuje do stacionářů Modrý klíč a Sluneční domov. Stacionáře se specializují na péči o děti s autismem a jejich rodiny, zejména pokud se o dítě stará matka samoživitelka. Obě zařízení využijí finanční prostředky pro vybudování relaxačního místa pro své malé pacienty. Částka ve výši 200 000 Kč bude využita na podporu osvětového projektu týkajícího se ochrany dětí. Na režijní náklady potřebné pro správný chod obdrží Nadace Naše dítě 80 000 Kč.

3. Výcvik dvou asistenčních psů – 400 000 Kč

Celkem 400.000 Kč věnujeme na výcvik dvou canisterapeutických asistenčních psů, kteří budou pomáhat šestiletému Davidovi a sedmiletému Vojtovi. David trpí ADHD s autistickými rysy. Kvůli tomu má obtíže s orientací a trpí hysterickými záchvaty pláče, nutkavým chováním a poruchou pozornosti. Rovněž má velmi nízké sebevědomí a nenavazuje dobře sociální kontakty. Asistenční pes se tak pro něj stane komunikačním mostem s okolím. Vojta trpí rovněž dětským autismem, mentální retardací a afektovanými stavy. Zároveň má hyperkinetickou poruchu a poruchu řeči s porozuměním. Asistenční pes bude pro Vojtu prostředníkem pro navazování sociálních vazeb a pomůže mu tím k rozvoji řečových schopností.

image_1439_FULL

Vaše drogerie parfumerie ROSSMANN


Zprávy pro média

20160308_ROSSMANN_Detsky usmev_predani_Final_korektura.pdf
20160330_ROSSMANN_Detsky usmev_Thomaeyrova_nemocnice_final.pdf
20160427_ROSSMANN_Detsky usmev_predani.pdf
ROSSMANN_Detsky usmev_Helppes a Slunecni domov_final.pdf
ROSSMANN_Sesty rocnik detsky usmev.pdf
ROSSMANN_Vytezek_CHARITA2015.pdf
ROSSMANN_Vytezek_Charita_celebrity.pdf
file_1789_GENERAL.pdf