O projektu 2010

S Vaší pomocí a díky našim partnerům se nám v druhém ročníku kampaně 5 000 000 Kč pro dětský úsměv podařilo vybrat částku 5 902 564 Kč. Spolu s Nadací Naše dítě jsme finance použili na podporu následujících projektů.

image_31_FULL

Nákup asistenčních psů pro handicapované děti

Částka: 2 500 000 Kč

Dvanáct asistenčních psů pro handicapované děti trénují organizace Helppes a Pomocné tlapky. Asistenční psi pomáhají dětem se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti. Výcvik jednoho asistenčního psa, který pomáhá handicapovaným dětem k návratu do aktivního života, stojí přibližně 200 000 Kč. Stát na asistenční psy, na rozdíl od slepeckých, neposkytuje dotace a rodiče jsou odkázáni pouze na příspěvky od sponzorů. Ke konci července bylo celkem předáno 6 asistenčních psů.

image_24_FULL

 

Nákup laseru pro operaci očí nedonošených novorozenců

Částka: 1 000 000 Kč

V poporodním období dochází u nedonošených dětí k růstu cév v sítnici, což může vést k závažným poruchám zraku. Výsledkem operace je přerušení cév a snaha o zabránění odchlípení sítnice. Laserový paprsek umožňuje velmi přesné zaměření a ošetření nemocných částí sítnice a zlepšení výsledků operace. Přístroj byl umístěn na neonatologickém oddělení Ústavu péče o matku a dítě v Praze Podolí a je připraven pro děti z celé republiky.

image_28_FULLimage_27_FULL

Cílem projektu je zlepšení prognózy zraku u nedonošených novorozenců v České republice. V případě konzervativní léčby hrozí téměř jistě závažná porucha zraku až úplná slepota.

doc. MUDr. Zbyněk Straňák,
CSc., MBA primář novorozeneckého oddělení ÚPMD Podolí

Nákup 10 resuscitačních setů do porodnic

Částka: 1 130 000 Kč

Těmito přístroji bylo vybaveno deset vybraných porodnic po celé České republice. Speciální sady se skládají z resuscitačního přístroje a monitoru životních funkcí. Resuscitační přístroj umožňuje správné nastavení dechových tlaků a koncentrace kyslíku při resuscitaci novorozence. Při použití tohoto přístroje nedochází k poškození plic a nežádoucím projevům vlivem používání vysoké koncentrace kyslíku. Novorozenecký monitor životních funkcí se zapojuje okamžitě po porodu a měří srdeční akci novorozence a okysličení krve vypovídající o stavu dýchání. Naměřené hodnoty jsou rozhodující pro způsob vedení resuscitace.

Deset resuscitačních sad putovalo do těchto porodnic po celé České republice:

  • Fakultní Thomayerova nemocnice
  • Praha Karlovarská krajská nemocnice a.s.
  • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
  • Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Nemocnice Jihlava
  • Krajská nemocnice Liberec
  • Nemocnice Písek
  • Pardubická krajská nemocnice
  • Šumperská nemocnice
  • Městská nemocnice Ostrava

image_29_FULLimage_30_FULL 

Pokrytí individuálních potřeb rodin s handicapovanými dětmi

Zbývající část výtěžku byla použita na podporu individuálních žádostí. Nadace Naše dítě tímto způsobem dlouhodobě přispívá na rehabilitační pomůcky pro zdravotně postižené děti, naslouchadla, hradí osobní asistenci a mnoho dalších aktivit.


Zprávy pro média

TZ_5 000 000 Kc pro detsky usmev_vytezek_16_8.doc
TZ_Predani_laseru_Podoli.doc
TZ_Predani_restuscitacnich_setu.doc
TZ_predani_seku_Soho_1_9.doc