Mobilní aplikace ROSSMANN CLUB je software, který pracuje na mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo iOS s přístupem na internet a je určen primárně pro smartphony. Minimální požadavky na operační systém jsou Android verze 5.1 a iOS 14. 

Stáhnutí aplikace je bezplatné. Náklady související s připojením k internetu prostřednictvím osobního poskytovatele internetových služeb hradí uživatel.

Pravidla užívání mobilní aplikace jsou popsané v tomto dokumentu, který je k dispozici také na webových stránkách www.rossmann.cz a v mobilní aplikaci. 

Mobilní aplikace ROSSMANN CLUB slouží jako platforma pro členy věrnostního programu ROSSMANN CLUB a členy dětského věrnostního programu Rossmánek, kterým umožňuje či poskytuje především:

Využívání aplikace je podmíněné registrací ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB.

Přihlášení do aplikace je možné i pro členy původního samostatného programu Rossmánek, kteří se mohou v rámci přechodného období do 30. 7. 2019 přeregistrovat s původními přihlašovacími údaji poskytnutými v rámci registrace do původního programu za podmínek uvedených blíže v Obchodních podmínkách věrnostního programu ROSSMANN CLUB a dětského věrnostního programu Rossmánek. 

Pro přihlášení do aplikace jsou potřebné následující údaje: e-mail a heslo (údaje jsou součástí registrace do programu ROSSMANN CLUB).

V případě nesprávně zadaného uživatelského e-mailu nebo hesla se objeví chybové hlášení. V případě zapomenutého přihlašovacího hesla je možné požádat o zaslání náhradního hesla na e-mail uživatele. Uživatel si může heslo následně změnit ve svém účtu v části Osobní nastavení. 

Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení uživatelského účtu zasláním požadavku na ukončení členství ve věrnostním programu přímo v aplikaci. 

Uživatel nesmí při používání aplikace porušit právní předpisy, dobré mravy, užívat aplikaci k protiprávním účelům, porušit autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví.

Uživatel odpovídá za bezpečné uložení svých přístupových údajů. 

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. je oprávněna přístup do aplikace kdykoliv bez udání důvodů zablokovat, především v případě porušení podmínek užívaní mobilní aplikace nebo porušení Obchodních podmínek věrnostního programu ROSSMANN CLUB a dětského věrnostního programu Rossmánek.

Aplikace může obsahovat hyperlinky, tj. odkazy na webové stránky třetích osob (např. Instagram) – společnost ROSSMANN, spol. s r.o. nepřijímá odpovědnost za obsah ani funkčnost těchto stránek.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci funkcí aplikace. Pro správný provoz aplikace je nutné, aby si uživatelé tyto aktualizace stáhli. Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. neodpovídá za správnost všech funkcí (zejména funkcí týkajících se věrnostního programu ROSSMANN CLUB a dětského věrnostního programu Rossmánek) mj. v případě, že si uživatel nestáhne všechny dostupné aktualizace aplikace a jejích funkcí. 

Aplikace funguje v režimu online, ale základní funkce aplikace je možné použít i v režimu offline – jedná se hlavně o zobrazení členské karty v mobilu. Společnost ROSSMANN neodpovídá za aktuální a správné fungování všech funkcí aplikace při offline režimu. 

Offline režim aplikace nemá dopad na využívání slev ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a dětském věrnostním programu Rossmánek. Pro uplatnění členských slev stačí předložit členskou věrnostní kartu dostupnou v aplikaci, resp. v mobilu (karta v mobilu je dostupná i v offline režimu). 

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. neodpovídá za trvalou disponibilitu a fungování aplikace. Vyhrazuje si právo kdykoliv na přechodnou dobu nebo natrvalo aplikaci zcela vypnout. Z tohoto postupu uživateli aplikace neplynou žádné nároky.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. neodpovídá za újmu vzniklou uživateli v důsledku užívání aplikace ROSSMANN CLUB (v maximálním rozsahu, v jakém lze tuto odpovědnost v souladu s právními předpisy vyloučit), především pak v důsledku užívání neaktualizované verze aplikace či neaktuálních informací v aplikaci, nebo z důvodu nevhodného technického nastavení aplikace. 

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky užívání aplikace. Uživatel bude o změnách podmínek informován s předstihem.

Odinstalování aplikace ROSSMANN CLUB z mobilního zařízení uživatele nevede k ukončení členství uživatele ve věrnostním programu ROSSMANN CLUB a/nebo dětském věrnostním programu Rossmánek. Způsoby ukončení členství ve věrnostním programu jsou popsány v obchodních podmínkách věrnostního programu ROSSMANN CLUB a dětského věrnostního programu Rossmánek.