Menu

Sanytol

Odstraňovač skvrn, dezinfekce zářivě bílá

450 g
42 Kč/100 g
Popis

Sanytol dezinfekční odstraňovač skvrn ničí 99,9% bakterií, virů a kvasinek a účinně odstraňuje vytrvalé skvrny již od prací teploty 20°C. Díky složení bohatému na enzymy prostupuje do vnitřku textilních vláken a uvolňuje činidla odstraňující skvrny, čímž dosahuje dokonalých výsledků jak u bílého, tak i u barevného prádla. Odstraňuje 99.9%* bakterie, kvasinky, viry.

*Tento přípravek má trojí účinek: Baktericidní dle normy EN1276, ASTM2274, EN16616: (Dezinfekce při praní v pračce: teplota 30°C - doba kontaktu: 60 min. Dezinfekce prádla při ručním praní teplota 20°C - doba kontaktu 30 min.). Proti kvasinkám podle normy EN1650, ASTM2274 (Dezinfekce při praní v pračce: teplota 30°C - doba kontaktu: 60 min. Dezinfekce prádla při ručním praní: teplota 20°C - doba kontaktu 30 min.). Virucidní podle normy EN14476 (Dezinfekce při praní v pračce: teplota 30°C - doba kontaktu: 60 min. Dezinfekce prádla při ručním praní: teplota 20°C - doba kontaktu 60 min.) Účinek proti lidskému koronaviru 229E.

  • Bez chlóru
  • Zdravý životní styl
  • Kompletní péče
  • Zabraňuje zešednutí
  • Odstraňuje skvrny
  • Eliminuje pachy
  • Pročišťuje
  • Od: 20 °C
  • Dermatologicky testováno
Použití

Praní v pračce: Přidejte 3 odměrky (90 g) produktu k obvyklému pracímu prostředku a naprogramujte cyklus praní bavlny na 30°C (v případě pračky na 5 kg s objemem vody cca 16 l). Doba hlavního praní je 60 minut. Ruční praní: Přidejte 1 odměrku (30 g) produktu do 4 litrů vody a oblečení namočte na 30 až 60 minut. Občas promíchejte. Důkladně opláchněte nebo vyperte obvyklým způsobem.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

15-30% bělicí činidla na bázi kyslíku, enzymy, parfémy (hexyl cinnamal)

Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Upozornění

NEBEZPEČÍ. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Dodržujte pokyny k použití. Respektujte podmínky použití produktu (koncentrace, doba kontaktu, teplota atd.). Produkty byly testovány na neobalený a obalený virus, včetně kmenů Coronavirus 229E (reprezentativní kmen ohniska koronaviru) a chřipky A (reprezentativní kmen ohniska chřipky H1N1). Před použitím si přečtěte štítek. Vyvarujte se kontaktu produktu s očima a pokožkou. Po kontaktu s přípravkem si důkladně umyjte ruce. POKUD PRONIKNE DO OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování alespoň 15 minut. Zavolejte 112/záchrannou službu pro lékařskou pomoc. Informace pro zdravotnický personál/lékaře: Při kontaktu očí s alkalickými chemikáliemi (pH> 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová, by měly být na cestě k lékaři oči také opakovaně vyplachovány. PO POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je exponovaná osoba schopná polykat, dejte jí něco k pití. Nevyvolávejte zvracení. Zavolejte 112/záchrannou službu pro lékařskou pomoc. PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Okamžitě omyjte pokožku velkým množstvím vody. Poté svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před dalším použitím jej vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM. nebo lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se objeví příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Nepoužitý produkt nevypouštějte do země, vodních toků, do odpadních potrubí (přes umyvadla, toalety..) ani do kanalizace. Neskladujte při teplotě nad 35 °C. Skladovatelnost: 2 roky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepožívat. Biocidní účinné látky (PT2/SG): 6,93g/100g-8,53g/100g Kyselina peroxyoctová připravená z tetraacetyletylendiaminu (TAED) a peroxouhličitanu sodného; 15g/100g Tetraacetylethylendiamin (TAED) bílý a zelený (premix 80g/100g čistého TAED) (CAS: 10543-57-4), Peruhličitan sodný (CAS: 15630-89-4).

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124, 282 01 Přišimasy, Czech Republic

EAN 03045206382601