ISANA men

Mini deosprej fresh

50 ml
Popis

Ideální pomocník na cesty či třeba do práce do šuplíku.

POUŽITÍ: Nastříkejte do podpaží ze vzdálenosti 15 cm a nechejte krátce působit.

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte a nestříkejte do očí.

EAN 4305615614526