eco Freude

Prací gel na vlnu a jemné prádlo

1 l
Popis

Představujeme vám prací gel, který je speciálně určen na praní vlny a vašeho jemného prádla. Víme totiž, že právě těmto kusům oblečení se musí věnovat obzvlášť pečlivá péče. Díky jemným pracím aktivním látkám chrání prací gel vlákna vašeho prádla, ať už se jedná o vlnu či hedvábí. Díky 99,2 % přírodních složek tak během praní chráníte i životní prostředí.

Přípravek je bez barviv a konzervačních látek. Lahev a víčko je z 85% recyklovaného plastu. Můžete prát již od 20 °C.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.

Ve vybraných prodejnách.

 

Složení
5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; <5 % mýdlo, parfémy, enzymy (celuláza, lipáza, amyláza, manonáza)
EAN 4305615834948