gtm pixel gtm pixel
Stevenson

Podpalovač

64 ks
Popis

Ať už potřebujete rozdělat oheň venku na zahradě nebo u táboráku nebo chcete zatopit doma ve vašem krbu nebo kamnech, mějte po ruce malého pomocníka z řady Stevenson. Podpalovač slouží pro snadné a rychlé rozdělání ohně.
Minimální velikost 16x16 mm.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Pro kamna na uhlí a dřevo:
Odlomte 1-2 kostky, umístěte do kamen a zapalte. Nechte hořet 1-2 minuty, poté přidejte palivo. Zajistěte dostatečný přísun vzduchu.
Pro krb a táborák:
Odlomte 1-2 kostky, umístěte je pod dřevo a zapalte, poté přidejte další dřevo.
Pro grilování:
Zakryjte dno grilu dřevěným uhlím. Odlomte 1- 2 kostky, položte je na uhlí a zapalte. Po 1-2 minutách se pomalu rozžhaví uhlí. Ujistěte se, že oheň nedusí. Pouze když je uhlí pokryto vrstvou bílého popela, položte jídlo na gril. Před umístěním jídla na gril musí být podpalovač zcela spálen. Udržujte mimo dosah dětí. Grilujte pouze venku. Grilování v uzavřených prostorách vyžaduje odvod kouře. Malé děti je třeba držet v dostatečné vzdálenosti od grilu.

Tento podpalovač odpovídá DIN EN 1860-3: 2003-12. Podpalovač uchovávejte mimo dosah dětí.  Nepoužívejte alkohol nebo benzín k rozdělání ohně nebo opětovnému rozdělání ohně! Podpalovače používejte pouze v souladu s evropskou normou DIN EN 1860-3: 2003-12. Nepoužívejte gril v uzavřených prostorách. Hrozí riziko otravy oxidem uhelnatým.

Varování: Hořlavá tuhá látka. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EAN 4305615692364