Menu

Náplň pro elektrický odpařovač Floral

Raid
30 ks
4.63 Kč/ks
Popis

Raid elektrický odpařovač se suchou náplní poskytuje ochranu proti komárům včetně tygřích po celou noc. Každý polštářek poskytuje až 10 hodin ochrany.

 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

5-{[2-(2-butoxyethoxy) ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3- benzodioxole / piperonyl5-{[2-(2-butoxyethoxy) ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3- benzodioxol) / (piperonylbutoxid) 5-{[2-(2-butoxyethoxy) ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3- benzodioxol) / (piperonylbutoxid) butoxide transfluthrin 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (2,6-di-terc.butyl-p-kresol) 2-(2-butoxyethoxy)ethano

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Upozornění

Varování
Účinné látky: 1,259 g transfluthrinu (8 mg/polštářek) a 11,803 g piperonyl butoxidu (75 mg/polštářek) ve 100 g přípravku. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování dýmu. Obsahuje citronellol, 7-hydroxycitronellal, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3- benzodioxole-5-propionaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem. Během používání odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat, nevystavujte extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 04000290907085