Menu

Raid

Náplň pro elektrický odpařovač Floral

30 ks
Popis

Raid elektrický odpařovač se suchou náplní poskytuje ochranu proti komárům včetně tygřích po celou noc. Každý polštářek poskytuje až 10 hodin ochrany.

 

Použití

Návod pro použití: 1. Vyjměte polštářek z obalu. Každý polštářek poskytuje až 10 hodin ochrany. 2. Umístěte polštářek do odpařovače na střed roštu. 3. Zapojte odpařovač do odpovídající zásuvky. Přípravek začne působit během 30 minut. 4. Po 10 hodinách provozu zařízení odpojte, vyjměte vyčerpaný polštářek, v případě potřeby vložte nový. Pozor na horký polštářek. Použijte jeden odpařovač s polštářkem pro místnosti do 30 m³. Ve větších místnostech je nutné použít více odpařovačů. Raid® polštářky lze používat jen v odpařovačích Raid®.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

5-{[2-(2-butoxyethoxy) ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3- benzodioxole / piperonyl5-{[2-(2-butoxyethoxy) ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3- benzodioxol) / (piperonylbutoxid) 5-{[2-(2-butoxyethoxy) ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3- benzodioxol) / (piperonylbutoxid) butoxide transfluthrin 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (2,6-di-terc.butyl-p-kresol) 2-(2-butoxyethoxy)ethano

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Upozornění

Varování
Účinné látky: 1,259 g transfluthrinu (8 mg/polštářek) a 11,803 g piperonyl butoxidu (75 mg/polštářek) ve 100 g přípravku. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování dýmu. Obsahuje citronellol, 7-hydroxycitronellal, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3- benzodioxole-5-propionaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem. Během používání odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat, nevystavujte extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 04000290907085