Menu

Náplň Electric Scented Oil Sensual Sandalwood & Jasmine

Glade
20 ml
44.95 Kč/10 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:89.90 Kč
Popis

Dlouhotrvající opravdové vůně. Neobsahuje: ftaláty, formaldehyd, umělá pižma ani přidaná barviva.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Linalool, benzyl acetate, linalyl acetate, 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1- ene-1-yl)-but-3-ene-2-one, (R)-p-mentha-1,8-diene, acetic acid, anhydride, reaction products with 1,5,10-trimethyl1,5,9-cyclododecatriene, coumarin, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2- cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one, 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3- pentamethyl-4H-inden-4-one, (Z)-3-hexenyl salicylate, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1- carbaldehyde, benzyl alcohol.

Upozornění

Varování

Glade® Electric scented oil - Sensual Sandalwood & Jasmine náplň, elektrický tekutý osvěžovač vzduchu. Obsahuje: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Varování Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte ochranné rukavice. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Obsahuje 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, d-limonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, coumarin, eugenol, isoeugenol, 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4H-inden-4-one. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

EAN 05000204116359