Menu

Dettol

Antibakteriální sprej na povrchy Original

500 ml
17.98 Kč/100 ml
Popis

Dettol Original dezinfekční sprej na povrchy:

  • Ničí virus onemocnění covid-19
  • Neobsahuje bělidla ani barviva
  • Bez zápachu
  • Ničí virus chřipky Ničí 99,9 % bakterií a virů*.
  • Odstraňuje 90 % alergenů (prach, kočičí a psí srst, pyl) přítomných na tvrdém neporézním povrchu.
  • Vhodné pro povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami.

*Viry: chřipka typu A (H1N1), lidský koronavirus, SARS-CoV-2.

 

Použití

Vhodné na: kuchyňská prkénka, dětské židle, přebalovací podložky, lednice, odpadkové koše, dřezy, vodovodní kohoutky, toaletní sedátka. Návod k použití: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 1. Otočte konec trysky do polohy ON. 2. Nastříkejte přímo na čištěný povrch. 3. Otřete čistým navlhčeným hadříkem a nechte oschnout. 4. Není nutné oplachovat. 5. U elektrických zařízení před otřením nasprejujte nejprve na hadřík. Nevhodné na: okna, zrcadla, textilie, natřené či lakované povrchy. Nepoužívejte s detergenty či jinými dezinfekčními látkami. Zamezte kontaktu s dětskými plastovými láhvemi, které mohou popraskat, pokud se sterilizují párou.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční činidlo, parfém

Skladování

Nevystavujte mrazu. Spotřebujte do: viz obal.

Upozornění

Pokyny pro bezpečné zacházení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. Při zasažení očí: Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. Účinná látka: alkyl(C12-C16)benzyldimethyla-monium-chloridy: 0,96 g/kg. S biocidním účinkem 5 minut.

Výrobce

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Evropská unie
EAN 05011417561928