Menu

Absorpční sáčky - Stop vlhkosti, vanilková vůně 2x50 g

Ceresit
100 g
12.90 Kč/10 g
Popis

Účinnost 2v1 Granulát absorbuje vlhkost a přemění ji na gel. Voňavý granulát uvolňuje dlouhotrvající jemnou vůni, která vytvoří příjemnou atmosféru u vás doma. Bezpečné proti vytečení! Speciální tkanina na povrchu propouští vlhkost pouze dovnitř a brání jejímu úniku zpět ze sáčku. V důsledku toho zůstávají oblečení a osobní věci čisté a suché.

Osvěžovač do malých prostor. Přístroj Pearl Elegantní pohlcovač vlhkosti. Ideální do malých prostor do 10m². Objevte dokonalé výsledky Ceresit Aero 360°. Nejúčinnější pohlcovač vlhkosti se systémem 360°. Cirkulace vzduchu. Vhodný pro všechny místnosti do 20m². Až o 40% účinnější*.

* Ve srovnání se standardním Henkel systémem.

  • Ideální do zásuvky, skříně, šatníku, botníku, auta nebo člunu.
  • Pro váš zdravý domov.
  • 2 voňavé sáčky
  • Pohlcuje vlhkost až 6 týdnů.
  • 2v1 stop vlhkosti & svěží vůně.
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Upozornění

POZOR! Nepřekrývejte sáček jinými předměty (bílou stranou nahoru). Když se celý obsah sáčku přemění na gel, nahraďte ho druhým. Sáček se spotřebuje do 6 týdnů v závislosti na úrovni vlhkosti a teploty v místnosti. Nepoužívejte sáček déle než 6 týdnů.

VAROVÁNÍ Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Sáček neotvírejte. Poškozený sáček nepoužívejte. Neumísťujte sáček v blízkosti elektronických zařízení.

 

Výrobce

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10 170 04 Praha 7

Vyrobeno
Čína
EAN 09000100937832