Menu

Ceresit

Absorpční sáčky - Stop vlhkosti, vanilková vůně 2x50 g

100 g
9.99 Kč/10 g
Nejnižší cena za posledních 30 dní:129.00 Kč
Popis

Účinnost 2v1 Granulát absorbuje vlhkost a přemění ji na gel. Voňavý granulát uvolňuje dlouhotrvající jemnou vůni, která vytvoří příjemnou atmosféru u vás doma. Bezpečné proti vytečení! Speciální tkanina na povrchu propouští vlhkost pouze dovnitř a brání jejímu úniku zpět ze sáčku. V důsledku toho zůstávají oblečení a osobní věci čisté a suché.

Osvěžovač do malých prostor. Přístroj Pearl Elegantní pohlcovač vlhkosti. Ideální do malých prostor do 10m². Objevte dokonalé výsledky Ceresit Aero 360°. Nejúčinnější pohlcovač vlhkosti se systémem 360°. Cirkulace vzduchu. Vhodný pro všechny místnosti do 20m². Až o 40% účinnější*.

* Ve srovnání se standardním Henkel systémem.

  • Ideální do zásuvky, skříně, šatníku, botníku, auta nebo člunu.
  • Pro váš zdravý domov.
  • 2 voňavé sáčky
  • Pohlcuje vlhkost až 6 týdnů.
  • 2v1 stop vlhkosti & svěží vůně.
Použití

Návod k použití: Sáček opatrně vyndejte z krabičky. Rozbalte ho ze sekundárního plastového sáčku tak, aby se absorpční sáček nepoškodil. Pokud jste sáček proděravěli, vyhoďte jej!

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Upozornění

POZOR! Nepřekrývejte sáček jinými předměty (bílou stranou nahoru). Když se celý obsah sáčku přemění na gel, nahraďte ho druhým. Sáček se spotřebuje do 6 týdnů v závislosti na úrovni vlhkosti a teploty v místnosti. Nepoužívejte sáček déle než 6 týdnů.

VAROVÁNÍ Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Sáček neotvírejte. Poškozený sáček nepoužívejte. Neumísťujte sáček v blízkosti elektronických zařízení.

 

Výrobce

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10 170 04 Praha 7

Vyrobeno
Čína
EAN 09000100937832