gtm pixel gtm pixel
Domol

Automatický osvěžovač vzduchu Simply Fresh

1 ks
Popis

Automatický osvěžovač vzduchu šíří příjemnou vůni v koupelně, obýváku nebo všude tam, kde se chcete cítit příjemně. Praktický, jednoduché použití. Vložte náplň do osvěžovače a nastavte požadovaný čas. Můžete volit mezi intervaly 9 – 18 – 36 minut. Náhradní náplň Simply Fresh je k dostání s různými vůněmi.

POUŽITÍ: 1. Před výměnou náplně nastavte časovač na automatickém osvěžovači do polohy OFF. Stiskněte tlačítko a otevřete kryt. 2. Vložte 2 baterie Mignon / AA / LR6. Dbejte na správnou polaritu baterií. 3. Ujistěte se, že se aktivační mechanismus nachází v horní části přístroje. Vložte náhradní náplň tak, aby rozprašovač byl nastaven směrem k otvoru v přední části přístroje. 4. Uzavřete přístroj a umístěte na požadované místo. Dejte pozor, aby při rozprašování nebyly v dosahu žádné předměty a přístroj byl minimální 2 metry od země. K umístění na zeď použijte 2 připojovací šrouby a připevněte ho na pevný podklad. 5. Udržujte v bezpečné vzdálenosti od obličeje. Nastavte časovač na požadovaný interval 9 - 18 - 36 minut.  Jakmile se rozsvítí zelené světlo, přístroj automaticky po 15 ti sekundách spustí rozprašování vůně. 6. Přístroj je možné kdykoliv vypnout, nebo změnit nastavení časového intervalu. Pokud přístroj nefunguje, vyměňte baterie nebo náplň. Vždy se před výměnou ujistěte, že je přístroj vypnutý (poloha OFF).

UPOZORNĚNÍ: Osvěžovače používejte pouze s náplněmi domol Simply Fresh. Nepoužívejte k jinému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí.  Při zapojení udržujte v bezpečné vzdálenosti od obličeje. Při dlouhodobé nepřítomnosti přístroj vypněte a vyjměte baterie.

EAN 4305615148526