eco Freude

WC čistič s vůní citrusu a šeříku

750 ml
Popis
  • odolný proti vodnímu kameni, vodnímu kameni a nečistotám
  • bez mikroplastů
  • 100% přírodní ingredience
  • Recyklovatelný obal
Použití

Stiskněte uzávěr v označených oblastech a odšroubujte. Čisticí prostředek na WC rovnoměrně a střídmě rozmístěte pod okraj mísy a do mísy. Nechte působit 10 minut, v případě potřeby použijte štětku a poté spláchněte. Po použití dobře uzavřete.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Složení

OBSAHUJE: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

Upozornění

Upozornění: Nemíchejte s jinými čisticími prostředky. Nevhodné pro materiály citlivé na kyseliny (mramor, vápenec, neošetřený smalt, plasty). Není určeno k čištění větších ploch.
VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.
UFI: UHK1-C0XJ-K00D-R4P4
 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615834757