Best View

Vlhčené ubrousky na čištění brýlí

52 ks
0.58 Kč/ks
Popis

Vlhčené ubrousky na čistění brýlí s citrusovou vůní důkladně a šetrně čistí povrch vašich brýlí, zabraňuje rychlému zamlžování. S antistatickým účinkem. 

Čistící roztok obsahuje alkohol.

 

Použití

Řiďte se vždy pokyny pro údržbu brýlí v návodu k použití od výrobce! Silně znečištěná skla krátce opláchněte vodou. Ubrousky používejte pouze tehdy, jsou-li vlhké. Není určeno pro LCD monitory a displeje. Čistící roztok obsahuje alkohol.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

OBSAHUJE: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Odstraňte obsah/obal podle místních, regionálních, státních a mezinárodních předpisů.
 

Výrobce

Distributor pro ČR:
ROSSMANN, spol. s r.o.,
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
 

Vyrobeno
Turecko
EAN 04305615710655