eco Freude

Univerzální čistič s vůní růže

750 ml
Popis

Ekologický univerzální čistič odstraňuje mastnotu a nečistoty z vašich omyvatelných povrchů pomocí 99,9% přírodních složek - a zanechávám za sebou příjemně svěží vůni.

Věděli jste, že:

  • moje láhev a můj uzávěr jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného plastu
  • můj obal je znovu recyklovatelný
     
Použití

DÁVKOVÁNÍ: Při lehkém znečištění: 30 ml (3/4 víčka) na 5 l vody. Při běžném znečištění: 40 ml (1 víčko) na 5 l vody. V případě hrubého znečištění: naneste čistič houbičkou přímo na špínu a poté otřete vlhkým hadříkem. Lze použít se studenou vodou

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; parfémy.

Upozornění

Upozornění: Používejte pouze ředěné, na lakované a lesklé povrchy. V případě pochybností předem otestujte kompatibilitu materiálu na nenápadném místě. Nemíchejte s jinými čisticími prostředky.
VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.
UFI: QMK1-V0MX-V00V-DG86
 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615834726