Bref

Tuhý WC blok Power Aktiv Lemon

300 g
49.67 Kč/100 g
Popis

Bref Power Aktiv Lemon tuhý WC blok 3x 50 g

Bref Power Aktiv WC blok s vůní citronu a o + 50 % vyšším účinkem proti vodnímu kameni* Hledáte jednodušší způsob, jak udržet vaši toaletu čistou a svěží? Bref WC blok je jednoduchým a pohodlným způsobem, který zajišťuje čistotu a svěžest ve vaší toaletě od prvního do posledního spláchnutí. Bref Power Aktiv WC blok s o + 50 % vyšším účinkem proti vodnímu kameni má složení se 4 funkcemi:

1) Čisticí pěna čistí toaletu s každým spláchnutím.

2) Ochrana před vodním kamenem zabraňuje tvorbě vodního kamene v toaletě.

3) Ochrana před nečistotami zabraňuje jejich usazování.

4) Extra svěžest zanechává dlouhotrvající svěží vůni v koupelně.

Jednoduše zavěste WC blok pod okraj toalety a nasměrujte do proudu vody. Po spláchnutí zažijete v koupelně čistotu a svěžest citronu. Pro recyklaci oddělte kartón od plastového obalu.

* Po několika spláchnutí v porovnání s neošetřeným povrchem toalety.

Použití

Produkt k přímému použití. Zavěste pod okraj WC mísy, kde je proud vody nejsilnější.

Složení

> 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (citral, limonene)

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Upozornění

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5 180 00 Praha 8

EAN 09000101591965