eco Freude

Prací gel na barevné prádlo

16 pd
8.69 Kč/pd
Popis
  • pro hloubkovou čistotu ve vláknech a zářivé barvy
  • dbejte pokynů k údržbě na textiliích
  • nevhodný pro vlnu a hedvábí
  • volte nejnižší možnou teplotu praní již od 20 °C
  • dávkujte podle tvrdosti vody, stupně zašpinění a množství prádla 
Použití

Dávkovací tabulka (4,5 kg suchého prádla):

Tvrdost vody

Stupeň znečištění

Lehké znečištění

Běžné znečištění

Silné znečištění

Měkká

40 ml

45 ml

60 ml

Středně tvrdá

50ml

60 ml

75 ml

Tvrdá

60 ml

75 ml

90 ml

 

 

 

 

MINI - poloviční náplň

- 20 ml

- 20 ml

- 20 ml

MAXI =  6-7 kg

+ 20 ml

+ 20 ml

+ 20 ml

Ruční praní

30ml na 10 litrů vody

Dávkovací víčko = 40 ml

16 pracích dávek

Vlastnosti
BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ
Vykřičník Vykřičník
BEZ SILIKONŮ BEZ SILIKONŮ
VEGAN VEGAN
Složení

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; <5 % mýdlo, parfémy, enzymy (proteáza, celuláza, pektát lyáza, mananáza, amyláza, lipáza).).

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.
UFI: 73K1-U0GK-100W-EERT 
 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615834900