Prací gel na barevné prádlo

eco Freude
1 l
8.49 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:119.00 Kč
Popis

• pro hloubkovou čistotu ve vláknech a zářivé barvy • dbejte pokynů k údržbě na textiliích • nevhodný pro vlnu a hedvábí • volte nejnižší možnou teplotu praní již od 20 °C • dávkujte podle tvrdosti vody, stupně zašpinění a množství prádla 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; <5 % mýdlo, parfémy, enzymy (proteáza, celuláza, pektát lyáza, mananáza, amyláza, lipáza).).

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.
UFI: 73K1-U0GK-100W-EERT 
 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615834900