gtm pixel gtm pixel
ISANA

Letní cestovní sada

1 ks
Popis

Osvěžující vodní sprej

POUŽITÍ: Nastříkejte na obličej a tělo ze vzdálenosti cca 15 cm a nechejte krátce působit. Opakujte několikrát denně podle potřeby.

VAROVÁNÍ: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nestříkejte do očí a na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Používejte pouze v souladu s návodem k použití. Do sběru odevzdejte pouze zcela vyprázdněný obal.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Šampon

POUŽITÍ: Jemně vmasírujte do vlhkých vlasů, nechejte krátce působit a důkladně opláchněte. Vhodný pro každodenní použití. Zabraňte kontaktu s očima.

Sprchový gel

Zabraňte kontaktu s očima.

EAN 4305615760063