SunOzon

Sprej s panthenolem

150 ml
Popis

Naléhavá pomoc při mírném spálení. Napomáhá k uklidnění pokožky po nadměrném opalování. Nepoužívejte při těžkých popáleninách, těžkých poraněních nebo masivních krvácejících zranění. Panthenolový sprej tvoří na pokožce ochranný film. Sprej chladí, uklidňuje a podporuje regeneraci podrážděné pokožky.

POUŽITÍ:  Před použitím protřepejte. Aplikujte sprej na postiženou oblast ve vzdálenosti přibližně 15-20 cm. Pěnu lehce rozetřete krouživými pohyby na postižených oblastech. Nechte pěnu dobře zaschnout - neoplachovat.

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se muže roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ve vybraných prodejnách.

EAN 4305615573076