SunOzon

Sprej na opalování sport SPF 30

75 ml
Popis
  • transparentní sprej s vysokou ochranou pro citlivou a neopálenou pokožku
  • odolný vůči potu
  • vyroben speciálně pro sportovce
  • vyvážený poměr UVA a UVB poskytuje spolehlivou ochranu před spálením
  • extra voděodolný
  • vegan

POUŽITÍ: Před použitím protřepejte. Aplikujte sprej na pokožku ve vzdálenosti přibližně 15-20 cm. Aplikujte prostředek před zahájením slunění v dostatečném množství (2 mg/cm2). Snížení tohoto množství prostředku podstatně snižuje stupeň ochrany. K udržení ochrany aplikaci opakujte, zejména při pocení, po koupání nebo osušení ručníkem. Ani ochranné prostředky s vysokým ochranným faktorem nezaručují úplnou ochranu před UV zářením. Nadměrné slunění představuje vážné zdravotní riziko! Nechejte zcela vsáknout do pokožky.  Zamezte kontaktu s textiliemi a vrchními plochami - může zanechat trvalé skvrny. Zamezte kontaktu s očima. 

Ve vybraných prodejnách.

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol.  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se muže roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Do sběru odevzdejte jen zcela vyprázdněný obal. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

EAN 4305615572611