SunOzon

Pěna na opalování pro děti OF50+

200 ml
Popis

Velmi vysoká ochrana pro dětskou neopálenou pokožku citlivou na slunce.

  • nemastná, snadno vstřebatelná
  • snášenlivost s pokožkou dermatologicky testována

POUŽITÍ: Před použitím protřepejte. Naneste na pokožku před sluněním a jemně vmasírujte. Snadno se roztírá, rychle se vsakuje. Aplikujte prostředek před zahájením slunění v dostatečném množství. Snížení tohoto množství prostředku podstatně snižuje stupeň ochrany. K udržení ochrany aplikaci opakujte, zejména při pocení, po koupání nebo osušení ručníkem. Vyvarujte se intenzivnímu polednímu slunci. Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci, používejte ochranné oblečení, jakož i ochranné prostředky s vysokým ochranným faktorem (OF vyšší než 25). Nadměrné slunění představuje vážné zdravotní riziko! ZAMEZTE KONTAKTU S TEXTILIEMI - MŮŽE ZANECHAT TRVALÉ SKVRNY. Zabraňte kontaktu s očima.

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol.  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se muže roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Do sběru odevzdejte jen zcela vyprázdněný obal. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte kontaktu s očima. Nestříkejte přímo do obličeje nebo do očí.

 

EAN 4305615572765