ISANA

Sprchová pěna mousse to oil

200 ml
Popis

Užijte si svou každodenní koupel díky naší koupelové pěně z limitované edice ISANA s výživnými oleji a s jemnou květinovou vůní.

POUŽITÍ: Před použitím protřepejte. Zmáčkněte stříkací hlavu a udržujete ve svislé poloze. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou.

VAROVÁNÍ: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. 6 % hmotnosti náplně je hořlavých. Nestříkejte do očí a na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Používejte pouze v souladu s návodem k použití. Do sběru odevzdejte pouze zcela vyprázdněný obal.

EAN 4305615727011