Finish

Kapsle do myčky Quantum All in 1 Lemon Sparkle

120 ks
4.41 Kč/ks
Popis

Tablety Finish Quantum s ohromující silou gelu jsou ideálním pomocníkem při mytí nádobí v každé myčce. Chrání sklo před korozí, pečují o stříbro a zaručí vždy dokonale čistý výsledek. Mastnota a zaschlé jídlo jsou prakticky bez šance. Gelové tablety Finish Quantum zabraňují i usazování vodního kamene, který je postrachem všech myček, a v čistotě udržují i filtr samotné myčky. Pro zajištění nejlepších výsledků doporučujeme použít Finish sůl a leštidlo.

Doporučeno Bosch, Gorenje, Hisense, LG, Siemens, Smeg. #1* *Finish je nejvíce prodávanou značkou v kategorii Automatického mytí nádobí na základě hodnoty prodejů v EU (vyjma Kypru, Finska, Lucemburska a Malty) v předchozím roce. Zdroj: Nielsen.

Použití

Návod k použití: 1. Používejte suchýma rukama. 2. Nerozdělujte. 3. Nerozbalujte. Kompletně rozpustné ve vodě. 4. Vložte jednu kapsli na cyklus do suchého zásobníku. 5. Nevkládejte do košíku na příbory. 6. Nejlepších výsledků dosáhnete při teplotě 50/55 °C nebo na Automatický program. Zabudovaná složka soli je efektivní ve vodě do tvrdosti 26°e (21°dh). Pokud žijete v oblasti s extrémně tvrdou vodou, můžete vylepšit výkon vaší myčky přidáním Finish soli. Chraňte kvalitu kapslí Quantum All in 1 a sáček důkladně zavřete. Pro zajištění nejlepších výsledků schnutí doporučujeme použít Finish leštidlo. Po použití důkladně zavřete.

Složení

5% nebo více, avšak méně než 15% neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, polykarboxyláty
Obsahuje enzymy (subtilisin, amylasa), parfém, (geraniol, limonene)

Skladování

Skladujte mimo teplá a vlhká místa.

Upozornění

Varování

Finish Quantum All in 1 kapsle do myčky nádobí - Lemon. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

EAN 05999109583352