Domol

WC osvěžovač oceán

165 ml
Popis

Náš osvěžovač zajišťuje dlouhotrvající svěží vůni a předchází vzniku usazenin vodního kamene a moči.

POUŽITÍ: WC čisticí prostředek. 1. Náplň pevně zatlačte do košíku, nemusíte odstraňovat kryt. 2. Košík připevněte pevně a co nejvíc přímo na okraj WC mísy, tam kde je proud nejsilnější. 3. Po použití prázdnou náplň jednoduše vyjměte a nahraďte novou náplní Domol.

UPOZORNĚNÍ: Dráždí oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Složení
5 % nebo více, avšak méně než 30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervační prostředky (Benzisothiazolinone)
EAN 4305615079264