gtm pixel gtm pixel

WC čistič Levandule&Kornbluma

750 ml
Popis

Náš WC čistič s květinovou vůní odstraňuje usazeniny a neutralizuje nepříjemné pachy.

POUŽITÍ: Otevřete stiskem na značkách na víčku. Nalijte rovnoměrně a úsporně do a pod okraj toaletní mísy. Nechejte působit 10 minut, popř. použijte záchodovou štětku a opláchněte. Na velmi silné usazeniny nechejte působit až 2 hodiny. V případě potřeby proces zopakujte. Po použití pečlivě uzavřete až do zaklapnutí uzávěru.

Pozor! Nepoužívejte společně s bělidly nebo jinými čističi. Nepoužívejte na mramor, smalt nebo jiné materiály citlivé na kyseliny. Pokud se přípravek dostane mimo čištěná místa, důkladně ho setřete čistou vodou, může způsobit zabarvení. Nevhodný na čištění toaletního prkénka nebo poklopu. Přepravujte a skladujte ve svislé poloze. Chraňte před mrazem a teplem.

NEBEZPEČÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Ve vybraných prodejnách.

Složení
< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.
EAN 4305615751276