eco Freude

WC čistič citrus-šeřík

750 ml
Popis

Pryč s vodním kamenem a nečistotami. Je tu náš WC čistič s vůní citrusu a šeříku, který svými 100% přírodními ingrediencemi odstraní špínu, vodní a močový kámen.

Použití: Stiskněte uzávěr v označených oblastech a odšroubujte. Čisticí prostředek na WC rovnoměrně a střídmě rozmístěte pod okraj mísy a do mísy. Nechte působit 10 minut, v případě potřeby použijte štětku a poté spláchněte. Po použití dobře uzavřete.

Upozornění: Nemíchejte s jinými čisticími prostředky. Nevhodné pro materiály citlivé na kyseliny (mramor, vápenec, neošetřený smalt, plasty). Není určeno k čištění větších ploch.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.

Ve vybraných prodejnách.

Složení
< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy
EAN 4305615834757