Domol

WC osvěžovač Cotton-Lilly Blossom

300 ml
9.97 Kč/100 ml
Popis

Těšte se na svěží vůni ve svém domově. Pokojový sprej domol Fresh Cotton & Lily Blossom rychle a účinně odstraňuje nepříjemné pachy. Květinová kompozice vůně vytváří v celém pokoji příjemnou atmosféru....

Vlastnosti
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Složení

Obsahuje: 30 % a více: alifatické uhlovodíky. Pod 5 %: neiontové povrchově aktivní látky. Obsahuje vonné látky (linalool).

Upozornění

NEBEZPEČÍ
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba pod tlakem: Při zahřátí může prasknout. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení. Nepropichujte ani nepopalujte, a to ani po použití. Nevdechujte aerosol. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C/122 °F. Obsahuje: 30 % a více: alifatické uhlovodíky. Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky. Obsahuje vonné látky (linalool).

Ke sběru recyklovatelných materiálů by se měly odvážet pouze zcela prázdné nádoby. Lidé citliví na vonné látky by měli tento výrobek používat s opatrností. Pokojové vůně nenahradí správnou hygienu domácnosti.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
 

EAN 04305615946221