Prostředek na nádobí s vůní levandule a citrusů

eco Freude
500 ml
11.98 Kč/100 ml
Popis

Jak docílit toho, aby se nádobí lesklo? Tedy se 100% přírodními složkami. Dodávají mi sílu – proti mastnotě a špíně. Mimochodem, zanechávám po sobě příjemně svěží citrusovo-levandulovou vůni.

  • bez mikroplastů
  • 100% přírodní ingredience
  • Láhev vyrobená ze 100% recyklovaného plastu.
  • Uzávěr vyrobený ze 75% recyklovaného plastu.
  • Odolný proti mastnotě a nečistotám.

 

 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Složení

OBSAHUJE: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy. 

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.
UFI: 5KJ1-T0C6-600X-FD8E
 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615834702