eco Freude

Prací prášek univerzální

20 pd
6.95 Kč/pd
Popis
  • pro hloubkovou čistotu ve vláknech a zářivě bílou
  • dbejte pokynů k údržbě na textiliích
  • nevhodný pro vlnu a hedvábí
  • volte nejnižší možnou teplotu praní již od 20 °C
  • pro silně znečištěné prádlo zvolte vyšší teploty max. 60 °C
  • dávkujte podle tvrdosti vody, stupně zašpinění a množství prádla 
Použití

UFI: SPJ1-A01K-H00E-4QUG

Dávkovací tabulka (4,5 kg suchého prádla):

Tvrdost vody

Stupeň znečištění

Lehké znečištění

Běžné znečištění

Silné znečištění

Měkká

50 ml

65 ml

80 ml

Středně tvrdá

60ml

82 ml

105 ml

Tvrdá

70 ml

100 ml

130 ml

 

 

 

 

MINI - poloviční náplň

- 35 ml

- 35 ml

- 35 ml

MAXI =  6-8 kg

+ 45 ml

+ 45 ml

+ 45 ml

Ruční praní

30ml na 10 litrů vody

Dávkovací nádobka = 82 ml

20 pracích dávek při střední tvrdosti vody a lehkém znečištěním. Tvrdost vody lze získat od místní vodárenské společnosti.

Vlastnosti
BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
BEZ SILIKONŮ BEZ SILIKONŮ
VEGAN VEGAN
Složení

15-30 % bělící činidla na bázi kyslíku, zeolity; 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky; <5 % mýdlo, parfémy, enzymy (proteáza, celuláza, pektát lyáza, mananáza, amyláza, lipáza).

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615834917