Menu

Čistící krém Lemon

Cif
500 ml
9.38 Kč/100 ml
Popis

Účinný proti nečistotě a šetrný k vašemu domovu, Cif krém účinně odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty, jako je připálený tuk, připálené zbytky jídla, skvrny od vodního kamene, bláto na teniskách nebo špinavé skvrny na stěnách. Zanechává povrchy čisté a krásně lesklé. Cif Krém, to je: - 100% přírodní čisticí částice - Láhev vyrobena z 50% z recyklovaného plastu - Šetrný k přírodě - Snadno se oplachuje - Bezpečný pro použití na místech, kde se připravuje jídlo a taky v celé domácnosti - Bez poškození odstraní i ty nejodolnější nečistoty.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchové aktivní látky, mýdlo, parfum, geraniol, limonene, linalool, phenoxyethanol

Upozornění

Varování

Cif Cream Lemon krémový abrazivní čisticí přípravek Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

UNILEVER ČR, spol. s r. o.
Voctářova 2497/18 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 08712561552776