Menu

WC čistící tablety

domol
16 ks
3.12 Kč/ks
Nejnižší cena za posledních 30 dní:54.90 Kč
Popis

Těšte se na plnou čistící sílu v koupelně. WC tablety spolehlivě odstraňují usazeniny vodního kamene, usazeniny moče a nečistoty i na nepřístupných místech a zanechávají toaletu bez zápachu.

  • 3v1 odstraňuje zápach, odstraňuje usazeniny v odtoku, zabraňuje ucpání
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Obsahuje:; < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, parfémy (Limonene, Linalool).

Skladování

Udržujte v chladu a suchu.

Upozornění

Varování: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615917351