Menu

WC bodový blok Polar Aqua

Dr. Devil
45 ml
15.53 Kč/10 ml
Popis

WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí.

Použití

1. Sejměte víčko. 2. Prohlédněte si tlačítko start. Je vystouplé (obr. 2a) a tím brání zasunutí modrého pístu do válce naplněného gelem. 3. Opřete tři opěrné nohy o suchou mísu toalety a pomalu tlačením dlaní zasunujte modrý píst. 4. Jakmile se další vystouplé tlačítko dotkne hrany válce naplněného gelem (obr. 4a), začne bránit zasunutí a ucítíte lehký odpor. V tuto chvíli TLAČIT IHNED PŘESTAŇTE a celý výrobek odtáhněte od toalety (obr. 4b). 5. Pro aplikaci další kytičky promáčkněte tlačítko s nejmenším číslem a celý postup od bodu/obrázku č. 3 opakujte. 6. Po každém použití důkladně uzavřete a uchovávejte při teplotě do 35 °C.

Složení

Složení: >=30 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (alpha-isomethyl ionone, citronellol, hexyl cinnamal, coumarin), benzisothiazolinone.

Upozornění

Toxický při požití nebo při styku s kůží. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

TOMIL s.r.o.
Gen. Svatoně 149, Vysoké Mýto, 56601

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595025833723