Menu

WC blok Svěžest květin

domol
96 g
4.16 Kč/10 g
Popis

S domolem flower fresh si zajistíte zářivou, hygienickou čistotu a modrou vodu - při každém spláchnutí. Zabraňuje usazování vodního a močového kamene, neutralizuje nepříjemné pachy a šíří dlouhotrvající svěží vůni díky své čisticí síle pěny.

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

více než 30 % aniontových povrchově aktivních látek; méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek; vonné látky; konzervační látky (benzisothiazolinony).

Upozornění

NEBEZPEČÍ
C14-16 OLEFIN SULFONÁT SODNÝ, DODECYLBENZENSULFONÁT SODNÝ, COCAMIDE MEA. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití si důkladně umyjte ruce. V případě požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
 

EAN 04305615733807