Menu

WC blok 4v1 jarní svěžest 2x48 g

domol
96 g
4.16 Kč/10 g
Popis

Čistota a dlouhotrvající vůně. Předchází vzniku vápenatých usazenin a skvrn od moči, neutralizuje nepříjemné zápachy a dodá svěžest při každém spláchnutí.

  • zaručená čistota
  • ochrana před vápenatými usazeninami
  • aktivní pěna
  • odstranění zápachu
  • svěží květinová vůně 


 

Použití

1. Zahákněte držák do bloku, dokud nezaklapne. 2. Držák upevněte za okraj WC mísy tak, aby blok dobře omývala voda. 

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

Obsahuje LINALOOL; 3,7-DIMETHYL1,6-OKTADIEN-3-OL; DL-LINALOOL (LINALOOL). Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: EC 270-407-8 SULFONIC ACIDS, C14-16-ALKANE HYDROXY AND C14-16-ALKENE, SODIUM SALTS (SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE); EC 270-115-0 BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS (SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE)
 

Upozornění

Upozornění: Uchovávejte v originálním obale v chladu a suchu. Žádné části WC bloku nevhazujte do toalety, aby se toaleta neucpala. Přečtěte si informace a obal uchovejte po celou dobu užívání výrobku. Kapky mimo záchodovou mísu je třeba okamžitě a důkladně odstranit/setřít čistou vodou, jinak může dojít ke změně barvy povrchu.
Obsahuje: > 30 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy (citronellol, benzyl salicylát, linalool), konzervační činidla (benzisothiazolinon).
Nebezpečí: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel: 24 hodin denně 224 919 293 /lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615736464