Menu

flink & sauber

Vůně do vysavače

5 ks
7.98 Kč/ks
Popis

Jemná vůně leknínů působí proti nepříjemným zápachů při vysávání.

Použití

Vyjměte vonnou tyčinku z obalu. Vložte do vaku vysavače nebo vysajte. Není vhodné pro bezsáčkové vysavače.

Upozornění

Způsobuje podráždění pokožky. Způsobuje vážné podráždění očí. Držte mimo dosah dětí. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte připraven obal nebo štítek. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

EAN 04305615840086