Menu

Domol

Vůně do myčky Pure Frische

8 ml
33.63 Kč/10 ml
Popis

Zajišťuje dlouhotrvající svěžest a neutralizuje nepříjemné pachy v myčce. Vydrží až 60 mycích cyklů (v závislosti na volbě programů). S praktickým držákem.

Použití

Vyjměte vůni z obalu. Pozor: membrána nesmí být poškozená. Připevněte pomocí držáčku na horní koš myčky. Pozor: vůně se nesmí dotýkat topných těles a nesmí bránit pohybu ostřikovacích ramen. Plasty mohou vůni dočasně převzít. Vůni vyměňte, když je tekutina spotřebovaná, nebo účinky vůně slábnou.

 

 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Složení

Obsahuje eukalyptol, undecenal, menthone. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování

Chraňte před mrazem a přímým sluncem.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615637341