Menu

Glade

Vonný gel do koupelny Sensual Sandalwood & Jasmine

180 g
60.56 Kč/100 g
Popis
  • vonný gel do koupelny
  • až 45 dní svěžesti
  • Vylepšená technologie pro delší uvolňování vůně.
Upozornění

Varování:  Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

Vyrobeno
Turecko
EAN 05000204185133