Menu

Vonná svíčka White Cotton

domol
125 g
47.92 Kč/100 g
Popis

Vůně mohou přenést naše smysly do magického místa. S vonnou svíčkou prožijete doma luxusní smyslový zážitek. Vznešená a čistá vůně bavlníku vyrobená z kvalitních aromat dodá příjemnou a uvolňující atmosféru. Zavřete oči a užívejte si. Vyzkoušejte i další vůně vonných svíček domol.

  • doba hoření: 30 hodin
Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Složení

Obsahuje: linalool, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

Upozornění

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah a obal/kontejner do zařízení schváleném na likvidaci odpadu.  

Obsahuje linalool, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru. Udržujte hořící svíčku mimo dosah dětí a domácích zvířat. Mezi hořícími svíčkami vždy ponechejte rozestup alespoň 10 cm. Nenechte svíčku hořet na snadno zápalných předmětech nebo v jejich blízkosti. Nedávejte svíčky do průvanu. Po použití místnost vyvětrejte. Zamezte přímému vdechování kouře. Lidé citliví na vůně by měli tento výrobek používat opatrně. Vonné svíčky a jejich vůně nenahrazují úklid domácnosti.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615611402