Menu

Domol

Univerzální odstraňovač skvrn

750 g
10.25 Kč/100 g
Popis

Praktický pomocník pro rychlé a bezproblémové čištění skvrn z prádla.

  • na bílé i barevné prádlo
  • cílená předúprava skvrn a hluboké čištění
  • optimální dávkování díky odměrce 1 odměrka = 30 ml
  • odstraňování skvrn již od 20°C
Použití

POUŽITÍ:

Posílení čisticího účinku při praní: Na normální skvrny přidejte do dávkovače k pracímu prostředku 45 ml odstraňovače skvrn. Na zaschlé a odolné skvrny přidejte 70 ml odstraňovače skvrn.

Předmáčení: Úplně rozpusťte 60 ml ve 4 litrech vody (40°C - 60°C). Namočte prádlo na dobu 30–60 minut, bílé prádlo na dobu 1–6 hodin v závislosti na stupni znečištění a poté perte obvyklým způsobem.

Předúprava přímo na skvrny: Na barevné prádlo: rozpusťte 7 ml v 500 ml vody (40°C - 60°C) v čisté, otevřené nádobě. K nanášení na skvrny použijte čistý bílý hadřík namočený v roztoku. Poté vyperte jako obvykle.

Na bílé prádlo: 60 ml a 30 ml vody smíchejte v čisté otevřené nádobě a směs jemně vtírejte do skvrn. Nechejte působit 5–30 minut. Poté prádlo dobře propláchněte studenou vodou a vyperte jako obvykle.

Na koberce a čalounění: Pouze pro syntetický materiál: Rozpusťte 7 ml v 500 ml vody (40°C - 60°C) v otevřené nádobě. K nanášení na skvrny použijte čistý bílý hadřík namočený v roztoku, tak aby koberec nebo čalounění nebyly úplně mokré. Nechejte působit 5–30 minut. Poté osušte čistým bílým hadříkem nebo urychlete sušení pomocí fénu.

Pokyny:
Není vhodné na vlnu, hedvábí, kůži. Postupujte podle pokynů pro péči o textilie od výrobce. Na nenápadném místě si předem ověřte kompatibilitu s materiálem. Nepoužívejte na lakované povrchy jako je dřevo, kov atd. Nepoužívejte na prádlo s kovovými částmi (např. Zipy nebo nýty). Nevystavujte namočené prádlo přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla, dokud nebyly důkladně opláchnuty. Neuchovávejte žádné zbytky rozpuštěného produktu.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku, < 5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy.

Skladování

Produkt skladujte v chladu, suchu a pevně uzavřený. Odměrku vložte zpět do balení čistou a suchou.

Upozornění

Nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Obsahuje: SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615406329