Menu

Univerzální odstraňovač skvrn

domol
750 g
10.25 Kč/100 g
Popis

Praktický pomocník pro rychlé a bezproblémové čištění skvrn z prádla.

  • na bílé i barevné prádlo
  • cílená předúprava skvrn a hluboké čištění
  • optimální dávkování díky odměrce 1 odměrka = 30 ml
  • odstraňování skvrn již od 20°C
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku, < 5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy.

Skladování

Produkt skladujte v chladu, suchu a pevně uzavřený. Odměrku vložte zpět do balení čistou a suchou.

Upozornění

Nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Obsahuje: SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615406329