Menu

Bref

Tuhý WC blok Power Aktiv Lemon

150 g
56.60 Kč/100 g
Popis

Bref Power Aktiv WC blok s vůní citronu a o + 50 % vyšším účinkem proti vodnímu kameni* Hledáte jednodušší způsob, jak udržet vaši toaletu čistou a svěží? Bref WC blok je jednoduchým a pohodlným způsobem, který zajišťuje čistotu a svěžest ve vaší toaletě od prvního do posledního spláchnutí. Bref Power Aktiv WC blok s o + 50 % vyšším účinkem proti vodnímu kameni má složení se 4 funkcemi:

1) Čisticí pěna čistí toaletu s každým spláchnutím.

2) Ochrana před vodním kamenem zabraňuje tvorbě vodního kamene v toaletě.

3) Ochrana před nečistotami zabraňuje jejich usazování.

4) Extra svěžest zanechává dlouhotrvající svěží vůni v koupelně.

Jednoduše zavěste WC blok pod okraj toalety a nasměrujte do proudu vody. Po spláchnutí zažijete v koupelně čistotu a svěžest citronu. Pro recyklaci oddělte kartón od plastového obalu.

* Po několika spláchnutí v porovnání s neošetřeným povrchem toalety.

 

Použití

Produkt k přímému použití. Zavěste pod okraj WC mísy, kde je proud vody nejsilnější.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

30%: aniontové povrchově aktivní látky, 5 - 15%: neiontové povrchově aktivní látky, Add.Ingred: Parfémy, (R)-p-mentha-1,8-dien, Citral

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Upozornění

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5 180 00 Praha 8

Vyrobeno
Srbsko
EAN 09000100753371