Menu

Vanish

Tekutý odstraňovač skvrn Oxi Action Extra Hygiene

940 ml
17.98 Kč/100 ml
Popis

Vanish Oxi Action Extra Hygiene dezinfekční odstraňovač skvrn

Zabíjí 99,9 % bakterií a virů** a odstraňuje skvrny z vašeho prádla.

**obalené viry jako je virus chřipky H1N1, respirační syncyciální virus (RSV virus) a vaccinia virus.

 

Použití

Před praním: Nalijte 2 ml na skvrnu tak, abyste ji celou překryli. Podle potřeby skvrnu promněte. Potom prádlo vyperte jako obvykle. Namáčení: přidejte 100 ml přípravku do 4l vody o teplotě max 40°C. Barevné prádlo namáčejte max. 1 hodinu a bílé prádlo max. 6 hodin. Po namáčený vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete promnutím skvrny před praním.

Praní: přidejte 100 ml přípravku společně s vaším pracím prostředkem do zásuvky pračky. Dávkujte váš prací prostředek jako obvykle.

Dezinfekční účinek: přidejte 150 ml přípravku Vanish Oxd Action Extra Hygiene ke 4 litrům teplé vody (40°C). Nechte prádlo namáčet po dobu 1 hodiny. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte.

Doporučení k použití: - Vždy dodržujte pokyny pro praní uvedené na štítku s péčí o oděv nebo látku. - Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skryté ploše látky. - Opláchněte a nechte uschnout. - Po praní nebo ošetřování oděvů přípravkem Vanish je sušte mimo zdroje přímého tepla a přímého slunečního záření. - Při použití přípravku Vanish k ošetření před praním použijte vlažnou vodu. Pro dosažení co nejlepších výsledků bude možná nutné zopakovat jednotlivé části postupu. - Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění. - Nepoužívejte na koberce ani oděvy z kůže. - Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy). - Ošetřené nebo namáčené oděvy před praním nebo důkladným opláchnutím nevystavujte zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu. - Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontakt výrobku s oděvem je maximálně 10 minut). - Nevystavujte produkt přímému slunečnímu světlu.

Složení

Účinné látky: peroxid vodíku (CAS:7722-84-1, EC: 231-765-0) 11,5 g / 100 g; alkyl(C12-16) benzyldimethylamonium-chloridy (CAS: 68424-85-1, EC: 270-325-2) 1,7 g / 100g, Dále obsahuje: 5 % nebo více, ale méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfém, hexyl cinnamal

Skladování

Spotřebujte do: viz. obal.

Upozornění

žíravost Nebezpečí

NEBEZPEČÍ. Vanish Oxi Action Extra Hygiene dezinfekční - odstraňovač skvrn. Tekutý dezinfekční přípravek pro neprofesionální používání. Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy: alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může být korozivní pro kovy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po použití si omyjte ruce. Pokud po kontaktu s přípravkem pokožka zbělá neznepokojujte se, je to pouze dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro přecitlivělou pokožku je doporučeno nosit rukavice. Nemíchejte s jinými přípravky v domácnosti. Výrobek slouží čistě k dezinfekci prádla a nemá žádné externí účinky týkající se dezinfekce lidské pokožky.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151, 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Polsko
EAN 05949031303580