Menu

Tablety pro každodenní čištění zubní náhrady Dvojitá síla

Corega
36 ks
4.97 Kč/ks
Popis

Zubní náhrady potřebují každodenní zvláštní péči. Čistící tablety Corega přinášejí řešení.

  • Rychlé a důkladné čištění¹ ²
  • Ničí 99,9 % bakterií způsobujících zápach z úst¹
  • Odstraňuje rychle více skvrn¹ ²
  • Uvolňuje 2x více čistících složek²

Zubní náhrady nejsou jako vlastní zuby. Proto potřebují každodenní speciální péči. Nové čistící tablety Corega Dvojitá síla přinášejí rychlé a důkladné čištění¹ ² díky svému složení, které uvolňuje 2x více čistících složek než ostatní čistící tablety Corega. Ničí 99,99 % bakterií způsobujících zápach z úst¹ a pomáhají odstraňovat více skvrn v několika minutách¹ ² a redukovat tvorbu plaku³. Zároveň jsou šetrné k Vaší zubní náhradě při každodenním používání.

¹v laboratorních testech.
²v porovnání se složením ostatních čistících tablet Corega.
³při doporučeném používání.

Složení

Sodium bicarbonate, Sodium carbonate peroxide, Citric acid, Potassium caroate (pottasium monopersulfate), Sodium carbonate, TAED, Sodium benzoate, PEG-180, Sodium lauryl sulfate, VP/VA copolymer, Aroma, Cellulose gum, Cl 42090, Cl 73015, CI 19140.

Upozornění

UPOZORNĚNÍ
Nevkládejte tablety do úst ani vzniklým roztokem ústa nevyplachujte. Roztok nepijte ani nepoužívejte jako ústní vodu. Při manipulaci s tabletami nebo roztokem se nedotýkejte úst ani očí. Nepoužívejte přípravek, pokud máte alergii na některou ze složek.
Uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob, které by mohly tablety nebo roztok náhodně požít. PO POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. PŘI PODRÁŽDĚNÍ: Přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje mátový olej a subtilisin, který může způsobovat alergickou reakci. Uchovávejte na suchém a chladném místě.

Výrobce

Stafford-Miller (Ireland) Limited
Clocherane
Youghal Road
Dungarvan
Co. Waterford
Ireland

EAN 05054563060174